Mogens Ingvorsen fra Vedbæk er ramt af afasi og får it-hjælp af Mia Sonne Jensen til bl.a. at skrive mails.

Mogens Ingvorsen fra Vedbæk er ramt af afasi og får it-hjælp af Mia Sonne Jensen til bl.a. at skrive mails.

Afasiramt får hjælp til at skrive mails

Mogens Ingvorsen fra Vedbæk er ramt af afasi og får støtte af en it-frivillig til at sende mails, gå på Facebook og bruge Skype. Det giver mere kontakt med venner og familie i dagligdagen, synes han

”Manager. Olie. Belgien, Holland, Singapore.” Da Mogens Ingvorsen fra Vedbæk, som i dag er pensionist, beskriver sit tidligere arbejdsliv, må han lede efter de rigtige ord. Når han går i stå, slår han ud med armene for at hjælpe talen lidt på vej.
”Alt,” konkluderer han så, for computeren blev brugt til alt, når man som han bestred en ledende stilling i oliebranchen med verdensomspændende forbindelser.
Der er gået ti år, siden Mogens blev ramt af en blodprop i hjernen, der gav ham afasi. Afasien gør det svært for Mogens at tale, men han kan stadig læse sine e-mails og gå på internettet, og følger dagligt med i alt fra nyheder til kultur og sportsfiskeri. Det kniber dog med at skrive, men det får han nu hjælp til af Mia Sonne Jensen.
Hun er frivillig i netværket 'It-frivillige støtter afasiramte', som udspringer af et projektsamarbejde mellem Hjernesagen og Kommunikationscentret i Hillerød.

Besøg af frivillig hver uge

Hver torsdag eftermiddag kommer Mia på besøg for at hjælpe Mogens med at skrive mails, gå på Facebook og bruge Skype. De mødte hinanden første gang, kort efter at projektet blev igangsat med det formål at støtte mennesker med afasi i at bruge hverdagsteknologi som iPad og computer til at være i kontakt med familie og venner og deltage i samfundet.
Hjernesagen har iværksat projektet, og Kommunikationscentret i Hillerød Kommune står for organisering og undervisning af de it-frivillige.
Mogens og Mia har været i kontakt med hinanden i to år. Når der ikke bliver skrevet mails, bliver der skypet med Mogens' søn, der for tiden bor i Sydafrika. Mia har sørget for at oprette Mogens' kontaktpersoner, og sammen har de lagt billeder og færdige hilsener ind, som han kan vælge imellem, når han skal sende en mail. De har også udarbejdet hverdagssætninger, som kan bruges, når ordene ikke kommer af sig selv. Enkle sætninger som ”Hvordan går det?”, ”Jeg har det godt” og ”Hvad skal du lave i weekenden?”

Kampen for sproget

Mias indsats får smilet frem hos Mogens. It-frivilligprojektet har givet den hjælp til computeren, han har brug for, mener han. For selv om Mogens kan få hjælp af sin kone til at maile og ordne ting på computeren, føles det mere rigtigt, at klare tingene selv - eller sammen med Mia.
At miste dele af sit sprog er en udfordring af de helt store, og det gælder om ikke at lade sig slå ud.
”Det handler om at kæmpe, kæmpe, kæmpe,” understreger Mogens.
For nylig er han med Mias hjælp kommet på Facebook. Det giver blandt andet mulighed for at komme i kontakt med de andre afasiramte i netværket.
I juni i år afsluttes projektet, og Hjernesagen overtager ledelsen af netværket ”It-frivillige støtter afasiramte”. Netværket har i dag 20 it-frivillige, som støtter aktivt i hele Region Hovedstaden. Der er altid brug for frivillige og afasiramte, og alle er velkomne til at henvende sig.
Du kan læse mere om netværket her. /abk

Hvad er afasi?

Ordet er oprindeligt græsk og kan oversættes med ”nedsat evne til at anvende sproget”
Afasi kan opstå efter blodprop i hjernen eller anden skade på hjernen
Selvom mennesker med afasi har vanskelighederne med sproget til fælles, er der også forskelle på skadens omfang, og hvad man efterfølgende kan

Publiceret 15 May 2014 13:00

SENESTE TV