DEBAT:

Kirkegårdstakster

Af John Theil Münster, Eventyrhaven 8, 3460 Birkerød, medlem af Rudersdal Provstiudvalg og Birkerød Menighedsråd

I Rudersdal Avis 12. december redegør Henrik Hjortdal i egenskab af kandidat til kommunalbestyrelsen for Alternativet for en række politiske løfter fra valgkampen, som Alternativet vil følge op på. Heriblandt vil Alternativet arbejde for, at kommunen optager forhandling med kirken om nedsættelse af kirkegårdstaksterne.

I den anledning skal jeg for god ordens skyld oplyse læserne af Rudersdal Avis om, at en sådan forhandling er aldeles ufornøden, al den stund at drift af kirkegårde i Rudersdal Kommune og i Rudersdal Provsti (sammenfaldende grænser) påhviler kommunalbestyrelsen.

Derfor er fastsættelse af kirkegårdstaksterne alene et anliggende og et ansvar for kommunalbestyrelsen.

Publiceret 20 December 2017 00:00

SENESTE TV