DEBAT:

Kulturstøtten

Steen Lindholm, Rønnebærvej 82, 2840 Holte

Med nogen undren læser jeg i Rudersdal Avis oversigten over den bevilgede kulturstøtte i vor kommune.

Som musiker (dirigent og organist) går jeg naturligvis ind for, at kulturelle aktiviteter bør nyde offentlig støtte, eftersom de normalt ikke kan klare sig selv, og jeg ved også fra min egen tid som medlem af Statens Musikråd, hvor vigtigt selv et mindre støttebeløb kan være for den enkelte musikforening.

Min undren går på proportionerne i tildelingerne. Vedbæk Garden indkasserer 200.000 kr., mens eksempelvis et flot musikteaterprojekt som Helikon må se på, at der skæres i det kommunale tilskud, som nu er nedsat til 25.000 kr.

Man må spørge sig selv, hvor meget af støtten til Vedbæk Garden der går til den undervisning, som i virkeligheden burde støttes via Musikskolelovens muligheder, altså fra samme pulje som den kommunale musikskole, og hvor mange af pengene, der går til uniformer og show?

Det er en kendt sag, at garder normalt har betragtelige indtægter fra sponsorer, handelsstandsforeninger osv., mens eksempelvis amatørkor og orkestre har betydeligt sværere ved at finde støtte.

Under alle omstændigheder ser det ud som om Vedbæk Garden nyder godt af en voldsom positiv særbehandling, mens andre udmærkede kulturelle aktiviteter i vor kommune skal spises af med mindre tilskud, fordi politikerne prioriterer søde unge piger i uniformer højst.

Det er ærgerligt!

Publiceret 30 December 2017 12:34

SENESTE TV