DEBAT:

Trafiksikkerhed på Bakkevej

Af Niels Husum, Bakkevej 40 B, 3460 Birkerød

Det er nu en måned siden, der blev afholdt endnu et borgermøde, hvor Kommunen orienterede nærmere om den forventede effekt af de etablerede fire chikaner.

Af det efterfølgende fremsendte referat fremgår det bl.a. at “ Et gennemgribende træk i de mange synspunkter var den grundlæggende utilfredshed med den valgte løsning” - underforstået, at chikanerne ikke havde medført nogen forbedring af trafiksikkerheden, snarere tværtimod.

Her en måned efter kan der ikke herske tvivl om, at utilfredsheden er intakt. Daglige iagttagelser og sporadiske drøftelser med vejens beboere indikerer klart, at chikaneprojektet på ingen måde har virket positivt, hverken rent trafikalt, eller i særdeleshed sikkerhedsmæssigt for vejens “bløde trafikanter”.

Den seneste information om, at hele projektet er planlagt og gennemført uden den nødvendige politimæssige godkendelse befordrer derfor påstanden om, at projektet er forfejlet.

Der er ingen tvivl om, at de fleste bilister kører pænt og hensynsfuldt på Bakkevej – ligesom de gjorde, før de nye chikaner blev sat op. Chikanernes placering og besynderlige udformning, og den dermed påtvungne slalomkørsel, har imidlertid medført, at selv disse hensynsfulde bilister medvirker til øget usikkerheden for de bløde trafikanter – ikke mindst for cyklisterne.

Og så er der jo stadig de mindre hensynsfulde bilister – og for den sags skyld også motorcyklister. De er der jo stadig, og for dem er der opstået helt nye og sikkert spændende “muligheder”, hvor den påtvungne slalomkørsel åbenlyst virker som en udfordring der bliver taget op.

Om det nu er en hensynsfuld bilist, der ikke har været tilstrækkelig opmærksom, eller der er tale om “en af de hurtige” der har mistet kontrollen, kan ikke siges, men fakta er i hvert fald, at chikanen længst nede mod krydset Bakkevej / Byagervej er blevet torpederet og tydeligt beskadiget, og hvor hjulspor indikerer, at en bil har været ude af kontrol. Uheldet affødte tilsyneladende ingen personskader, men adskillige skarpe genstande lå efterfølgende spredt på det afmærkede cykelfelt.

Hvordan mon det kommer til at gå, når vinteren melder sig med sne og glatføre?

Publiceret 05 January 2018 00:00

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV