Letbanen skyld i dårligere busservice

Store besparelser er på vej i bustrafikken i Rudersdal. Besparelserne skyldes udgifter til letbane og Metro Cityring. Lokale regionspolitikere lover at kæmpe imod

Af
Thomas Schiermacher

Udgifterne til den kollektive trafik i Region Hovedstaden er steget siden 2016. Og stigningen fortsætter. Det kan man læse i dagsordenen for regionens forretningsudvalg. Frem mod 2021 forventer regionen at udgifterne stiger med 60 millioner kroner. I forvejen har regionen afsat 544,6 millioner, og de ekstra udgifter bliver ikke finansieret med nye penge. I stedet skal der spares på buslinjer.

De buslinjer, der er foreslået besparelser på, er dem, der er drevet af Region Hovedstaden, og det drejer sig om linjer, der krydser kommunegrænserne. Det er S-, E-, N-, og R-busser, og sparekniven lægger snittet forskelligt, alt efter hvilket af de fire scenarier, som regionen har fået udarbejdet, man ser på.

I nogle scenarier skal ruter nedlægges, i andre skal de omlægges eller forkortes, og i en analyse foretaget af PA Consulting for Region Hovedstaden kan man læse fire forskellige spareforslag, der lægger op til beskæringer på mellem 35 og 109 millioner kr. på den eksisterende busdrift i regionen. Beskæringerne skal neutralisere de stigende udgifter til offentlige transport i fremtiden. De stigende udgifter skyldes, ifølge forretningsudvalgets dagsorden, ikke alene busdriften, men også tilpasninger til den kommende metrocityring og letbanebyggeriet, der er ejet af Region Hovedstaden og 11 kommuner: Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Glostrup, Vallensbæk, Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Høje-Taastrup og Ishøj.

Letbanen går gennem otte af kommunerne, men selv om den ikke kommer ind i Hvidovre, Albertslund, og Høje-Taastrup, har de tre alligevel valgt at være medejere af letbanen.

Letbanekommuner skal betale

Christoffer Buster Reinhardt er konservativt medlem af regionsrådet, bosiddende i Rudersdal. Han mener, at Københavns Kommune, der får glæde af Metro Cityringen og de 11 kommuner, der får letbanestationer og linjeføring må holde de omkringliggende kommuner, der rammes af besparelserne skadesfri.

”Det er urealistisk, at der ikke skal spares. Det er anlægget af letbanen og den nye metrocityring der er årsag til udgifterne. Simpelthen fordi det koster så mange penge som det gør. Vi kan ikke forsvare, at der skal skæres så meget i busdriften. Derfor har vi den holdning, at det skal være de kommuner, der er årsag til ulykken, der skal betale prisen. Jeg kan ikke forsvare en ringere dækning af busser i Rudersdal, fordi de skal have letbane på vestegnen eller en metrocityring i København,” siger Christoffer Buster Reinhardt.

Hvad resultaterne af forhandlingerne bliver er ikke til at vide: De foreløbige spareforslag skal drøftes i partierne og så skal der forhandles om løsningerne og til maj skal regionen så sende sin busbestilling for 2019 til Movia. Der skal aftalerne om buslinjerne være på plads.

”Det ser ud som om der maksimalt skal spares 60 mio. kr. Vi synes ikke, at det skal være erhverv og turisme eller miljøområdet, der skal betale for besparelser på offentlig transport. Så ender det med at være rammen for den kollektive transport, der må holde for, hvis det står til mig. Jeg ved ikke, hvor de andre partier står i den sag,” siger han inden de politiske forhandlinger fører til et resultat til maj, hvor regionspolitikerne skal have bestemt sig for niveauet af busbetjening i 2019.

Randi Mondorf mener ikke det er rimeligt, at der skal spares på bus og tog i Nordsjælland mens Købenahvn for Metroring og Letbane.

Randi Mondorf mener ikke det er rimeligt, at der skal spares på bus og tog i Nordsjælland mens Købenahvn for Metroring og Letbane.

Lokalt eller regional?

Christoffer Buster Reinhardt sidder både i regionsrådet og i kommunalbestyrelsen i Rudersdal. Samme rolle har Venstres Randi Mondorf og Christoffer Buster Reinhardt håber, at de to sammen kan afbøde konsekvenserne for hjemkommunen.

”Alle kommuner kæmper jo for deres busser. Og selvfølgelig kan jeg som regionspolitiker ikke kun kæmpe for busserne i Rudersdal, men der skal ikke herske nogen tvivl om hvor mit hjerte ligger. Det her handler om politisk prioritering og derfor er det vigtigt, at vi får påvirket disse beslutninger på en god måde. Jeg håber, at det hjælper, at vi er to medlemmer fra Rudersdal Kommune i regionsrådet. Det kan godt have en betydning,” siger han.

Det er Venstres regionsrådet Randi Mondorf enig med sin konservative kollega i.

“Det er lidt det samme sted vi står i denne sag. Besparelserne på busdriften skal tages fra dem, der får gavn af letbane og metrocityring. For os er der flere helt uspiselige ting - i rudersal sammenhæng - i de spareforslag. Det værste er afkortningen af 150S. Det er en vigtig nord/syd-gående akse i den offentlige trafik i og til vores kommune og en afkortning, så den ikke kører længere end Gl. Holte, vil ramme gymnasieelever, studerende og forskere og personale, der skal til DTU og forsker Parken Scion og mange andre. Jeg vil kæmpe hårdt imod at man forkorter 150S. Det handler om borgere, der skal på arbejde eller på gymnasium. Nærum Gymnasium har brug for den bus,” siger Randi Mondorf.

Christiffer Buster Reinhardt (K) synes det er de kommuner, der får gavn af letbane og metrocityring, der skal kompenswere de ekstra omkostninger. Det skal ikke gå ud over offentlig transport i resten af regionen.

Christiffer Buster Reinhardt (K) synes det er de kommuner, der får gavn af letbane og metrocityring, der skal kompenswere de ekstra omkostninger. Det skal ikke gå ud over offentlig transport i resten af regionen.

Ekstra udligning

Randi Mondorf er ganske enkelt imod, at man skal spare på busser og lokalbaner i Nordsjælland for at finansiere tog og letbane i København. Den form for omfordeling er hun træt af.

“Jeg ser det som et forslag, der øger udligningen til København. Man finansierer metrocityringen med besparelser på busserne i Nordsjælland.

Det bliver svært Randi Mondorf ved godt, at det ikke er en let opgave, at forhindre forringelserne på den offentlige transport i Rudersdal.

“Jeg vedkender mig at det er en svær opgave for regionen, at finde de penge. Men det kræver en helt særlig form for politisk medvind på cykelstien, at forklare borgerne i Nordsjælland, at fordi der skal være en metrocityring i København, så bliver der færre busser i deres område,” siger hun.

Her bliver Rudersdal ramt, hvis alle forslag bliver til virkelighed

40E - Foreslås nedlagt
94N - Foreslås nedlagt
150S – Afkortes til Gl. Holte. Skal ikke betjene strækningen fra Gl. Holte til Kokkedal.
300 S - Halveringen af afgange mellem kl. 6-19.
500S – Afkortes ved Glostrup. Skal ikke betjene strækningen mellem Glostrup og Ørestad Station. Reduceret antal afgange 15 minuttersdrift i stedet for 10 minutters drift
15E – Nedlægges

Publiceret 30 January 2018 09:00

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV