Bakkevej-beboer:

Få de chikaner væk

Niels Husum er sikker på at nye chikaner, der skulle øge trafiksikkerheden på Bakkevej, gør det stik modsatte

Af
Thomas Schiermacher

På Bakkevej i Birkerød har Rudersdal Kommune lavet fire chikaner, og fartgrænsen er sat ned til 40 km/t. Beboerne på Bakkevej har i lang tid efterspurgt en løsning, der kunne dæmpe bilernes hastighed på vejen. Kommunen indvilligede i at se på problemet. Resultatet blev chikanerne, men beboerne på Bakkevej er langt fra glade for den løsning.

“Jeg vil blæse på, om chikanerne opfylder reglerne. Jeg fokuserer på min og andre trafikanters sikkerhed. Det kan da godt være, at der står i et eller andet reglement, at de lever op til reglerne, men hvad hjælper det, når resultatet af hele chikaneprojektet har øget risikoen for vejens 'bløde trafikanter',” siger Niels Husum, der bor på Bakkevej sammen med hustruen Birgit.

Parret har boet på vejen siden 1961. Og den hyggelige villavej har altid været trafikeret. Bussen har sin rute der, og lastbilerne kommer med varer til Dagli' Brugsen cirka midt på vejen, og frem og tilbage cykler børn og forældre til skolen i nærheden. Det gør de stadig.

Børn forbydes at cykle

Men Niels Husum mener, at de nyetablerede chikaner på vejen har gjort det farligere at køre der. Og der er eksempler på børn, der har fået at vide af deres forældre, at de ikke må cykle på Bakkevej mere, fordi chikanerne er udformet sådan, at bilerne skal skifte over i den modsatte vejbane, og det er forældre ikke trygge ved.

“Politiet har været involveret i sagen, og de har anbefalet at ændre chikanerne, så der blev mulighed for, at biler og cyklister kunne køre igennem chikanerne samtidig. Kommunen tog derfor 32,5 cm af chikanen, hvilket objektivt set ikke har ændret på risikoforholdene,” siger Niels Husum.

Man kan mærke på den pensionerede ingeniør, at han er vred over kommunens anlæg på vejen, og vred over den måde, det er blevet gennemført på.

Niels Husem har helt a la Jørgen clevin lavet tegninger og figurer, der illustrerer. hvor farlæigt vejfroløbet er efter chikanerne er lavet. Foto: Thomas Schiermacher

Niels Husem har helt a la Jørgen clevin lavet tegninger og figurer, der illustrerer. hvor farlæigt vejfroløbet er efter chikanerne er lavet. Foto: Thomas Schiermacher

Orienteringsmøde

“Vi har været til borgermøde om sagen 8. juni sidste år, og endnu en gang 4. december sidste år, hvor der var massiv modstand og fremkom masser af protester samt alternative forslag til en løsninger. Men de blev ikke brugt. Jeg anser sagen for at være så vigtig – af sikkerhedsmæssige grunde -, at der skal findes en anden løsning. Det er et spørgsmål om især de bløde trafikanters sikkerhed,“ siger Niels Husum.

Han har sat sig i spidsen for en gruppe af vejens beboere, der har en række erklærede mål.

Kræver en ny løsning

“Vi vil have kommunen til at acceptere, at trafiksikkerheden nu er værre, end den var før chikanerne blev etableret. Vi vil have chikanerne væk. Vi vil have kommunen til at udtænke en anden og fornuftig løsning, og indtil en sådan løsning er implementeret, skal der opstilles mobile fotoceller,” siger han.

De fartdæmpende tiltag er lavet på foranledning af bekymrede borgere. De henvendte sig til kommunen, fordi der blev kørt stærkt på den smalle Bakkevej, og cyklister havde trange kår og blev presset af bilerne. Niels Husum er enig i, at Bakkevej godt kunne være farlig før. Men det er bare ikke blevet bedre.

“Jeg er ikke trafiksikkerhedsekspert. Men jeg er i stand til med egne øjne at vurdere, om det er sikkert, som det er nu. Alle kan jo se, at det ikke er blevet mere sikkert,” siger han.

Niels Husum har lavet en tegning og har klippet små figurer ud, der skal illustrere biler, lastbiler og cykler med og uden anhænger. Vi sidder ved køkkenbordet, og Niels illustrerer, hvordan biler og cykler ender i farlige situationer på grund af chikanerne, der ellers skulle forhindre sådanne situationer.

“Der sidder en trafikingeniør og regner på det her, og så ender det med, at man laver en løsning, man ikke har tilladelse til, og som er farligere end det, der var til at begynde med. Det er en katastrofal løsning,” siger Niels Husum.

Farten er sat ned

Niels er glad for, at der er lyttet til de borgere, der gerne vil have, at farten på vejen bliver dæmpet. Og han er glad for, at hastighedsgrænsen er sænket fra 50 km/t til 40 km/t. Selv om det ikke har nogen effekt.

“I praksis betyder det ikke en pind. Bilerne kører stadig stærkt på Bakkevej,” siger han og understreger, at han ikke er alene om synspunktet.

“Hvis du går en tur og banker på dørene, så garanterer jeg, at du ikke finder en eneste, der synes det er en god løsning,” siger han.

Læs også Niels Husums læserbrev om sagen på side 14 i denne uges avis.

Publiceret 06 February 2018 10:00

SENESTE TV