Pladserne i de nye børnehaveklasser er fordelt

Antallet af elever, der til sommer kan starte på en af kommunens folkeskoler, er steget siden sidste år

Efter sommerferien står 610 børn klar med nye skoletasker. Det er nemlig det antal børn, som har søgt om at komme i folkeskolen i Rudersdal Kommune. Sidste år lå tallet på 564 børn, og i 2016 var antallet 706.

Sagen blev behandlet i Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg i onsdags, og af dagsordenen for mødet fremgår det, at der potentielt er 714 elever til den kommende årgang børnehaveklasser, og der er således forældre til 104 børn i kommunen, der har valgt en anden løsning end folkeskolen til deres barn.

Det antal ligger nogenlunde på niveau med sidste år, hvor antallet var 98 børn.

Af dagsordenen for mødet fremgår det, at der fortsat er 19 elever, der endnu ikke er indskrevet. Der er givet skoleudsættelse til 24 børn, og der er 56 børn, der har søgt om optagelse på en privatskole, en skole i en anden kommune eller som er visiteret til en specialskole.

Toftevangskolen er populær

Alt i alt bliver der oprettet 27 børnehaveklasser i de tre skoledistrikter, som kommunalbestyrelsen har besluttet at indføre.

Tidligere har der været 12 skoledistrikter, men Rudersdal Kommune har ansøgt Undervisningsministeriet og fået godkendt forsøgsordningen med tre distrikter til og med skoleåret 2018/19. Det sker i et forsøg på at sikre en stabil klassedannelse.

I Birkerød-distriktet er der 59 elever, der har søgt om optagelse på Toftevangskolen. Dette antal ville kræve tre børnehaveklasser, og det kan ikke lade sig at gøre, da skolen kun har kapacitet til to spor. Derfor må 11 elever afvises. De bliver i stedet tilbudt plads på henholdsvis Bistrupskolen, Birkerød Skole og Sjælsøskolen.

Der er fra kommunalbestyrelsen udtrykt et ønske om en maksimal klassekvotient på 24 elever ved klassedannelsen, men det bliver ikke aktuelt på Sjælsøskolen.

“Sjælsøskolen vil overskride de 26 elever i gennemsnitlig klassekvotient, men har væsentlig større klasselokaler end på Toftevangskolen,” fremgår det af dagsordenen.

Højest 2,5 km. til skole

Også i distriktet Holte-Søllerød er der elever, der ikke får deres førsteprioritet opfyldt. 54 elever har nemlig søgt om optagelse på Dronninggårdskolen.

“Med baggrund i intentionerne med forsøgsordningen samt ønsket om en maksimal klassekvotient på 24 ved klassedannelsen anbefales det, at 6 elever ikke imødekommes og vil blive tilbudt plads på Ny Holte Skole, hvor 37 elever har søgt om optagelse,” fremgår det af dagsordenen.

Den gennemsnitlige klassekvotient på alle skoler er 22,6 og samlet er det 32 elever, der ikke får opfyldt deres førsteprioritet.

“De 32 elever er sikret optagelse på en skole inden for 2,5 km fra bopælen. Med fordelingen af de tre skoledistrikter styrker vi en mere ensartet og stabil klassedannelse, så vi undgår klassesammenlægninger i fremtiden. Det gavner både fagligheden og det sociale liv, når antallet af børn i klasserne bliver mere jævnt fordelt,” forklarer Daniel E. Hansen i en pressemeddelelse fra Rudersdal Kommune.

Publiceret 09 February 2018 12:00

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV