Mona Madsen:

Hvorfor siger politikerne nej til indtægter?

Det er forkert, at kommunen donerer 41 af sine kunstværker væk frem for at sætte dem til salg, mener Lokallistens medlem, Mona Madsen, som har klaget over sagen til Ankestyrelsen

Af
Anne Dahl Kristensen

“Det er rart at se, at Ankestyrelsen efter 14 måneders behandling har tygget grundigt på sagen.”

Sådan lød den umiddelbare kommentar fra Lokallistens Mona Madsen, da hun på det seneste møde i kommunalbestyrelsen fik Ankestyrelsens afgørelse på den klagesag, som hun har rettet til dem.

Sagen vedrører 41 kunstværker fra den kommunale kunstsamling, som et flertal i kommunalbestyrelsen tilbage i 2016 besluttede skulle tilbydes til velgørende formål.

Rudersdal Kommune råder over en større kunstsamling, og i kælderen under Administrationsbygningen i Birkerød står flere hundrede kunstværker opmagasineret, og der har været politisk enighed om, at nogle af disse værker skulle udskilles.

Men det er i spørgsmålet om, hvad der skal ske med de konkrete værker, at uenigheden opstår.

Mona Madsen og Lokallisten var og er nemlig af den overbevisning, at værkerne bør sælges, hvorimod et flertal af kommunalbestyrelsen altså vedtog at give dem til velgørende formål.

“Vi har ikke spor imod, at kunstværkerne bliver udskilt fra samlingen. Men de er indkøbt for borgernes skattekroner, og i Lokallisten mener vi, at de derfor også burde sættes offentligt til salg. Den løsning vil både give indtægter i kommunekassen, som der kan købes nye kunstværker for, ligesom det ville give borgerne mulighed for billigt at købe kunst til privat brug,” siger Mona Madsen.

Hvilken værdi har værkerne?

Af samme årsag klagede hun over kommunalbestyrelsens beslutning til det daværende Statsforvaltningen, som nu hedder Ankestyrelsen.

“Efter vores mening kan det ikke være rigtigt, at en kommune forærer værdier væk til velgørende formål. Og hvem havde man i øvrigt forestillet sig skulle have dem? En kommune er forpligtet til ligebehandling, så vi må ikke bare give dem væk til en tilfældig genbrugsbutik,” lyder det fra Lokallistens medlem.

Klagesagen blev overrakt til Ankestyrelsen tilbage i november 2016. Og stridspunktet koncentrerer sig om, hvorvidt kunstværkerne har en værdi eller ej.

I forbindelse med sagens behandling i Ankestyrelsen er det oplyst, at Rudersdal Kommune har fået ni af værkerne vurderet ved auktionshuset Bruun Rasmussen, som har udtalt: “vi må desværre oplyse, at de forskellige malerier ikke er efterspurgt på auktionsmarkedet. Vi kan derfor ikke tilbyde en auktionsvurdering eller et auktionssalg.”

Og i sin udtalelse til Ankestyrelsen oplyser kommunen følgende:

”Det er således en enig kommunalbestyrelse, som anerkender at værkerne ikke længere anvendes i kommunen og at værkerne ikke repræsenterer nogen nævneværdig salgsværdi i forhold til salg på et professionelt auktionshus ligesom værkerne ikke repræsenterer en værdi, der modsvarer omkostningerne ved en restaurering. På denne baggrund har kommunalbestyrelsen besluttet, at de udskilte værker tilbydes velgørende formål.

Medhold til kommunen

Men et mindretal bestående af Lokallistens var ikke enig i den betragtning:

”Vi er ikke enige i, at værkerne ikke har nævneværdig salgsværdi, da auktionsfirmaet Lauritz.com over for os har vurderet de 41 værker til at kunne indbringe adskillige tusinde kroner, og firmaet tilbyder at stå for salget uden omkostninger for kommunen. Vi fastholder derfor, at kommunalfuldmagtens krav om at en kommune skal handle økonomisk forsvarligt og tjene almene interesser ikke bliver overholdt hvis kommunen forærer værdier væk, som kan sælges offentligt uden omkostninger for kommunen,” fremgår det af udtalelsen til Ankestyrelsen.

Afgørelsen bliver dog, at Ankestyrelsen ikke giver Mona Madsen og Lokallisten medhold i deres klage, hvilket kommunalbestyrelsen blev orienteret om ved det seneste møde.

“Ankestyrelsen har lagt vægt på, at kommunen - forud for beslutningen om at forære de omhandlede kunstværker væk - har fået foretaget en vurdering af et professionelt auktionshus af udvalgte værker med henblik på fastsættelse af markedsværdien,” fremgår det af Ankestyrelsens begrundelse for deres beslutning.

“Det er jo interessant, at det eneste Ankestyrelsen har lagt til grund i deres sagsbehandling er kommunens udsagn om, at værker ikke er noget værd, og at de ikke kan sælges. At vi mener, de er noget værd, fordi vi har fået et auktionsfirma til at vurdere dem, det har man valgt ikke at lægge til grund for beslutningen. Det må jeg bare tage til efterretning, og erkende, at det har vi ikke fået medhold i,” sagde Mona Madsen ved kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Det er nu op til medlemmerne af kommunens Kultur- og Fritidsudvalg at afgøre, hvad der konkret skal ske med de 41 kunstværker, og her håber Mona Madsen, at sagen kan komme til fornyet overvejelse.

“Der er jo kommet nye medlemmer i Kulturudvalget, så måske er der nogen, der synes, at vi skal ændre denne beslutning,” siger hun.

Publiceret 09 February 2018 00:00

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV