Petroleum i kloakken:

Borgere opfordres til at være forsigtige

I løbet af torsdag stod det klart, at det “olieudslip” i Birkerød, der i flere dage har slabt lugtgener i private boliger, skyldes petroleum i kloakken

Af
Anne Dahl Kristensen

“Vi arbejder fortsat på at lokalisere kilden til petroleumsudslippet, der medfører, at der stiger dampe op i beboelser i Pilegårdsparken i Birkerød. Vi anbefaler beboerne at udvise forsigtighed, da der ikke er kendte grænseværdier på området.”

Sådan lyder den seneste melding på Rudersdal Kommunes hjemmeside i forbindelse med de lugtgener, der er i boligerne omkring Pilegårdsparken i Birkerød.

Som omtalt på Rudersdal Avis" hjemmeside torsdag har der siden søndag været problemer med forurening i kloakken i det pågældende område, og igennem de seneste dage har medarbejdere fra kommunen arbejdet på at lokalisere, hvor forureningen stammer fra. Det formodede olieudslip danner nemlig dampe, der trænger ind i boligerne i området og derved skaber store lugtgener for beboerne i området.

Søger kilden

Det er fortsat uklart, hvor kilden til forureningen befinder sig. Men i går fik kommunen altså resultaterne af prøverne, som har vist, at der er tale om petroleum. Og ifølge kommunens hjemmeside “trænger denne forurening ind i kloakledningen på et 30 meter langt stykke på det grønne areal mellem erhvervsområdet ved Bregnerødvej og Pilegårdsparken.

Rudersdal Kommunen oplyser samtidig, at der nu er sat et sug op i en brønd, som har til formål at fjerne dampene i området, og i løbet af natten til fredag er den pågældende kloakledningen også blevet koblet fra.

“Vandet føres i en parallel vandledning uden om den forurenede ledning, så petroleumsforureningen kan opsamles i den afkoblede ledning,” skriver kommunen på hjemmesiden, hvor det også fremgår:

“Vi vil fortsætte arbejdet med at lokalisere, hvorfra petroleumsforureningen stammer. Dele af det grønne område har tidligere været anvendt til affaldsoplagring, og det undersøges, om forureningen evt. kunne stamme herfra.”

Kontakt lægen ved utilpashed

Rudersdal Kommune har været i kontakt med embedslægen, der ikke har praksis på området og derfor ikke har mulighed for at vejlede borgerne i sagen. Ligeledes har kommunen kontaktet Giftlinjen og arbejdsmedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital, som fortæller, at der ikke findes grænseværdier på området. Men hvis man bliver dårlig, skal man kontakte sin læge.

“Den enkelte bør kontakte egen læge, der i det konkrete tilfælde må vurdere, om det er fornuftigt at blive i egen bolig. Det anbefales at udvise forsigtighed, da der ikke er kendte grænseværdier på området,” skriver Rudersdal Kommune på hjemmesiden.

Selvom man endnu ikke har fundet kilden til forureningen, oplyser Rudersdal Kommune, at man nu vurderer det for at være usandsynligt, at kilden er en olietank ved en privat villa. I stedet ser man på, om forureningen kan stamme fra industriområdet i nærheden eller en gammel jordforurening.

Læs mere på www.rudersdal.dk/olieforurening

null

Publiceret 09 February 2018 00:00

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV