Bygninger på Bistrupskolen omdannes til daginstitutioner

En arbejdsgruppe skal undersøge, hvordan Bistrupskolen kan afgive Nordstjernen og Firkløveren, der i dag bruges til SFO og indskoling, til dagtilbud med virkning fra 2019 og 2020

Af
Anne Dahl Kristensen

Der er behov for flere daginstitutionspladser til børn i alderen 0-2 år fra år 2019. Det gælder i området omkring Bistrupskolen, hvor man samtidig også har behov for plads til en dagplejer med en legestueordning.

I en analyse er der derfor set på muligheden for at anvende nogle af Bistrupskolens lokaler, og helt konkret er der tale om at omdanne Nordstjernen og Firkløveren, som i dag anvendes til SFO og indskoling, til dagtilbud.

Modellen er allerede anvendt på Vangeboskolen, hvor man i 2017 også begyndte arbejdet med at omdanne den tidligere SFO-bygning til en daginstitution. 

Sagen blev behandlet i kommunens Børne- og Skoleudvalg i sidste uge, og her besluttede medlemmerne at sætte gang i det videre arbejde. Det betyder, at det nu skal nedsættes en arbejdsgruppe, også kaldet et 'kommissorium', der skal lave et forslag til, hvordan Bistrupskolen kan afgive de pågældende bygninger.

Bistrupskolen bidrager

Ved at give grønt lys til at indlede processen, sagde medlemmerne af Børne- og Skoleudvalget også ja til at afsætte de 500.000 kr., som der skal bruges i rådgivningshonorar i denne første del af processen. Pengene tages fra puljen, der i Masterplanen er øremærket til renovering af børnehuse.

Og fra Bistrupskolens side deltager man aktivt i arbejdet. Foruden folk fra Skoleområdet i Rudersdal Kommune er det nemlig Bistrupskolens ledelse og skolebestyrelse, der skal sidde med i styregruppen.

“Med udgangspunkt i en drøftelse af Bistrup Skolens økonomiske situation, har borgmesteren og skolebestyrelsesformanden drøftet en evt. afgivelse af Nordstjerne og Firkløveren samt renovering af skolens udearealer. Skolebestyrelsesformanden har efterfølgende på vegne af skolebestyrelsen tilkendegivet, at skolebestyrelsen gerne vil deltage positivt i processen,” fremgår det af dagsordenen.

Konkret skal arbejdsgruppen levere et forslag til, hvordan lokalerne på Bistrupskolen kan fordeles, når Nordstjernen og Firkløveren er taget ud af de tilgængelige kvadratmeter. Man har nemlig allerede nu vurderet, at Bistrupskolens samlede undervisning kan samles i skolens hovedbygning samt i de to idrætsfløje.

“Dog kunne der være behov for at anvende dele af Nordstjernen i en overgangsperiode til børnehaveklasser og 1. maj skolestartsbørn,” fremgår det af dagsordenen for mødet i Børne- og Skoleudvalget.

64 nye pladser

Sagen skal genoptages i Børne- og Skoleudvalget inden sommerferien 2018, hvor forslaget til lokaledisponering skal foreligge, og hvor udvalget forventes endeligt at godkende at bygningerne afgives til dagtilbud. Og allerede i marts skal udvalget konkret se på, hvordan Firkløveren kan anvendes til daginstitution.

“Dagtilbud vil derfor i Masterplanrevisionen, der forelægges Børne- og SKoleudvalget i marts 2018, foreslå, at mulighederne for anvendelse af Firkløveren undersøges, således at der fra 01.01.2019 kan åbnes en 0-5 års institution, der i første omgang vægter at optage 0-2 års børn,” fremgår det af dagsordenen.

Konkret vil der blive tale om 24 vuggestuepladser for børn i alderen 0-2 år samt 40 børnehavepladser til børn i alderen 3-5 år. Børnehavepladserne skal være klar i 2020, men der er behov for vuggestuepladserne allerede i 2019.

Og der kan samtidig blive tale om yderligere en institution i Nordstjernen.

“Hvis Bistrupskolen frigiver Nordstjernen helt eller delvist til daginstitutionsbrug, vil det skulle besluttes politisk, om der skal etableres helt nye pladser, eller om der skal arbejdes med at flytte en af de mindre eksisterende børnehuse med 0-5-årige ind i bygningen,” lyder det i dagsordenen.

Såfremt planerne gennemføres, og Bistrupskolen afgiver Nordstjernen og Firkløveren, vil der blive fremlagt en særskilt sag om, hvordan skolen skal kompenseres økonomisk.

Publiceret 13 February 2018 11:45

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV