K:

Vi venter på høringssvarene fra Lokalplan

Lokalplan 257 skal nok blive behandlet ordentligt. Konservative vil se høringssvarene, før de fremlægger eventuel kritik af det fremlagte lokalplanforslag i Sandbjerg

Af
Thomas Schiermacher

Lokalplanforslag 257 er sendt i høring, og en gruppe borgere i det berørte område er utilfredse med restriktionerne.

Kenneth Birkholm, der er leder af den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen i Rudersdal, har ikke lagt sig fast på, hvad han - og partiet - skal mene om forslaget i sin helhed. Der er gode argumenter for at lave en lokalplan, der beskytter det naturskønne område. Men ...

“Helt generelt er jeg enig i det overordnende mål om at bevare vores smukke grønne kommune, at sikre de store arealer og det flotte kig ud over marker og landskab. Det oplever jeg ikke mange, der er uenige i – ej heller grundejerne, der er omfattet af lokalplanforslaget. Men helt generelt er jeg også meget optaget af den private ejendomsret, og jeg mener, at lokalplanforslaget går for langt på flere områder. Jeg mener, at vi skal være mindre restriktive,” siger han.

Grunden til at Kenneth Birkholm ikke vil være knivskarp på sine holdninger er, at de konservative ikke har siddet med i udvalget under udarbejdelsen af forslaget til Lokalplan 257.

“Vi ikke haft plads i Byplanudvalget i den seneste valgperiode. Vi har derfor ikke været så tæt på dialogen omkring denne lokalplan. Det har vi muligheden for at være herfra,” siger han.

Skæg for sig ...

Kenneth Birkholm siger, at han ser sagen som en todelt affære.

“Jeg synes, det er relevant at dele sagen op i to; indholdet og processen. Med hensyn til indholdet vil jeg gerne have mulighed for at forholde mig til de konkrete høringssvar, før jeg svarer på konkrete spørgsmål. Med hensyn til processen, så kunne det have været bedre tilrettelagt og håndteret. Basalt set burde borgerne være inviteret med allerede i startfasen. Jeg forstår godt de borgere, der føler sig snigløbet af processen. Det skal vi blive bedre til at undgå,” siger han og forsikrer, at de konservative vil skubbe på for at få sagen behandlet grundigt.

“Nu står vi med et lokalplanforslag, og ganske snart også med nogle konkrete høringssvar. Vi vil bede om god tid til at behandle høringssvarene, stille spørgsmål og inddrage borgerne yderligere. Der er intet hastværk, og intet der hindrer en politisk behandling, før der træffes en politisk beslutning.”

null

Publiceret 13 February 2018 11:00

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV