DEBAT:

Nedsæt kirkegårdstaksterne NU

Af formændene for Birkerød og Bistrup menighedsråd, Karin Løhde og Leif E. Nielsen

Til kommunalbestyrelsen i Rudersdal kommune:

Stigningen i kirkegårdstaksterne, som Rudersdal kommunalbestyrelse besluttede for et par år siden, har betydet, at stadig flere efterladte vælger bisættelse i fællesgrave eller anden form for alternativ bisættelse. Taksterne har nu en størrelse, som indebærer store økonomiske udfordringer, og der er i flere tilfælde tale om stigninger på 100 % eller mere.

Mange efterladte har dermed ikke længere mulighed for at give afdøde den form for jordfæstelse, som de og afdøde har ønsket. Vore respektive menighedsråd finder det på den baggrund ikke værdigt, at økonomien skal være styrende for formen for afsked og etablering af et traditionelt mindested for afdøde.

Vi er bekendt med, at taksterne er et resultat af tilpasningen inden for miljø- og teknikområdet med fjernelse af kommunens tilskud ved erhvervelse af urne- og kistegravsteder, så man som borger betaler den faktiske udgift til gravstederne. Vi finder det imidlertid urimeligt og kan ikke forsvare det overfor borgerne.

Stort set hver søndag efter gudstjenesten bliver vi anmodet om at gøre noget. Men kirkegårdene hører som bekendt under kommunen, og vi har ingen indflydelse på taksterne. Derfor vil vi med denne henvendelse appellere til den gode vilje i kommunalbestyrelsen inden budgetlægningen for 2019 og overslagsårene. Samtidig vil vi også gerne erindre om de aggressive plakater under den kommunale valgkamp i 2017. Det fremgik heraf, at man fra flere sider var enige med menighedsrådene om, at kirkegårdstaksterne var alt for høje.

Vi skal derfor opfordre til en nedsættelse af taksterne gennem konkret handling af en samlet kommunalbestyrelse og imødeser kommunalbestyrelsens tilbagemelding herom.

På vegne af Menighedsrådene i Birkerød og Bistrup sogne

v/ Karin Løhde & Leif E. Nielsen

Publiceret 17 February 2018 12:18

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV