Frustrerede forældre:

“Hvem tænker på barnets tarv ved skoleindskrivning?”

Efter at have gået i børnehave i Tudsen, der er beliggende på Nærum Skole, bliver Louise Frank-Ottosens datter i forbindelse med skolestart nu flyttet til Trørødskolen, fordi klassekvotienten i den nye børnehaveklasse ellers vil overstige 24 elever

Af
Anne Dahl Kristensen

For nylig kunne vi her i Rudersdal Avis fortælle, at pladserne i de nye børnehaveklasser er fordelt. 32 ud af de i alt 610 kommende 0-klasses elever får ikke deres førsteprioritet af skolevalg opfyldt, og det gælder også Louise Frank-Ottosens datter.

Familien flyttede til Nærum i maj 2016, og dengang valgte de bevidst at anbringe datteren i daginstitutionen Tudsen, som i dag ligger placeret i lokaler på Nærum Skole.

“Det taler til mit hjerte, at daginstitutionen ligger på skolen, så børnene får et lokalt tilhørsforhold til skolen. Det gav rigtig god mening for os, at man ville placere institutionen der - både set i et privat og fagligt perspektiv,” fortæller Louise Frank-Ottosen, der er uddannet socialpædagog og arbejder som leder af en institution i en anden kommune.

Barnets tarv

Men begejstringen fik en brat ende, da familien for nylig modtog brev om datterens skoleindskrivning. Stik imod forventningerne kommer datteren nemlig ikke til at gå på Nærum Skole.

For syv børn, der har søgt skolen som deres førsteprioritet, bliver afvist, da de kommende to børnehaveklasser ellers vil overstige 24 elever i klassekvotient, som der politisk er udtrykt ønske om at overholde.

Seks af de afviste elever henvises i stedet til Vangeboskolen, imens Louise Frank-Ottosens datter skal gå på Trørødskolen. En beslutning, der er truffet efter de gældende optagelseskriterier, hvor afstanden til skolen samt søskenderelationer er afgørende.

“Vi er jo dem, der har ligget længst væk, da der blev tegnet en cirkel på kortet. Og helt nøgternt kan jeg godt forstå dette synspunkt. Men jeg forstår ikke, at man ikke også ser på det enkelte individ og barnets tarv. Tudsen børnehave er jo beliggende på Nærum Skoles matrikel og samarbejder med Nærum Skole om udearealer og legeplads. Vores datter har sin ugentlige gang på Nærum Skole, og hun har i børnehaven været tilknyttet legegruppen med de kommende 'Nærum-skole-børn', hvor det er blevet italesat, at hun skal på Nærum Skole. Med denne beslutning fjerner man dermed vores datter fra hendes venner og etablerede børnefællesskab,” fortæller Louise Frank-Ottosen og fortsætter:

“Der bliver skrevet en del om sammenhængskraft mellem institution og skoleliv på kommunens hjemmeside og i diverse politiker, men det kan jeg ikke se, at der er taget hensyn til i vores tilfælde. Vi oplever, at vores datter ekskluderes fra det børnefællesskab, der har betydning for hende. For mig at se, burde det være ren logik, at når man placerer en daginstitution på en skole, at det så også ved skoleplaceringen vægtes, at barnet rent faktisk har mulighed for at komme til at gå på den pågældende skole. Der er rigtig gode intentioner bag en sådan placering, men de intentioner går jo fuldstændig tabt, hvis man ikke er villig til at kigge på barnet også.”

Går på nedsat tid

Forældreparret har været i dialog med flere politikere i et forsøg på at få en forklaring på beslutningen.

“Svaret er, at det er os, der bliver ramt, fordi vi bor længst væk fra skolen, og fordi vi ikke har en ældre søskende, der går på Nærum Skole. Og det er jo sådan det er, hvis det er de eneste parametre, der kigges på. Det jeg opponerer imod, er jo netop, at det er de eneste principper, man placerer ud fra, og at der ikke vises hensyn til barnets bedste,” siger Louise Frank-Ottosen.

Selvom forældreparret ikke har et ældre barn på Nærum Skole, går deres søn i vuggestue på Nærum Skole, og den søskenderelation mener Louise Frank-Ottosen også, at man bør tage hensyn til. Beslutningen får nemlig konsekvenser for Nærum-familien.

“På det praktiske niveau betyder det, at vi skal aflevere vores søn i vuggestue på Nærum Skole hver morgen og derefter køre vores datter til Trørødskolen, og det samme om eftermiddagen. Dermed får vores søn en væsentlig længere dag i daginstitution. Så vi har truffet beslutning om, at jeg må gå på nedsat tid, for at vi kan få det hele til at hænge sammen,” forklarer Louise Frank-Ottosen.

Trods henvendelserne til Børne- og Skoleudvalgets formand, føler Nærum-parret sig ikke hørt i deres budskaber.

“Det er ærgerligt, at der ikke har været en vilje til at skabe en dialog med os som borgere. Vi har oprigtigt forsøgt at forstå beslutningen ud fra et bredere perspektiv. Og vi sidder tilbage med følelsen af, at der ikke er en vilje til at se på, om det kunne have været gjort bedre. Vi er berørte af, at vores datter ikke får gavn af kommunens ellers gode visioner.”

Publiceret 24 February 2018 11:45

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV