Forslag:

Flere store børnehuse i Rudersdal

Børneområdets forslag til de strukturelle ændringer er blandt andet, at der skal laves større børnehuse i Rudersdal

Af
Anne Dahl Kristensen

Som en del af kommunens medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg (HovedMED) har hvert enkelt område i kommunen givet deres forslag til ændringer i deres opgaveløsninger. Og et af forslagene fra Børneområdet er, at udmøntningen af den såkaldte Masterplan og dermed intentionen om større børnehuse fastholdes.

“Formålet med forslaget er at opnå en mere effektiv drift af daginstitutionerne ved etablering af større børnehuse med lavere driftsudgifter, herunder en reduktion i udgifterne til ledelse,” fremgår det af forslaget.

Politikernes afgørelse

Masterplanen har været gældende på børneområdet igennem snart 10 år. Den er hvert år blevet revideret i større eller mindre omfang, og den har været afgørende for, hvad der er sket med de forskellige ejendomme på børneområdet. Blandt andet er der sket diverse sammenlægninger af børnehuse.

“Der er ved sammenlægningerne skåret ca. 700 pladser væk gennem årene. Ligesom dårlige dagsinstitutionsbygninger er blevet renoveret eller udfaset, og der er bygget nyt. Der er renoveret og bygget til i 11 bygninger og bygget tre nye børnehuse,” fremgår det af forslaget.

Men nu stiger børnetallet igen, og derfor er det nu op til den nye kommunalbestyrelse at afgøre, hvad der skal ske.

“Såfremt man ønsker, at:

- Bevare de eksisterende små børnehaver i Holte-området

- Fastholde en mangfoldighed i tilbud med store og små børnehuse og børnehaver, såvel selvejende som kommunale mv.

- Etablere nye pladser til det stigende behov uden at inddrage eksisterende institutioner i et nyt og større børnehuse

Vil det udfordre muligheden for at sikre en effektiv drift. Det skyldes, at en række nuværende mindre børnehaver ikke kan tilgodese de svingende behov for pladser for 0 til 5 års børn. Det betyder, at der skal afsættes yderligere midler til ledelse og til drift af de mange mindre bygninger,” fremgår det af forslaget.

Fordele og ulemper

I forslaget fremhæves det, at personalet i de store institutioner er mindre sårbare ved eksempelvis ferie og sygdom, at der er flere legemuligheder for børnene samt en større fleksibilitet i forhold til at opfylde det aktuelle behov for pasning af børn fra 0-5 år.

Omvendt fremlægges også de mulige ulemper ved forslaget.

“Kommunalbestyrelsen vil på sigt ikke kunne tilbyde dagsintitutionsplads i små børnehuse med under ca. 50 pladser, og børnehuse, der i dag er 'rene' børnehaver, vil blive afskaffet,” lyder det.

Baggrunden for strukturarbejdet

Da budgetaftalen for 2017 blev indgået, besluttede parterne bag aftalen at sætte gang i en proces, der havde som formål at se på den samlede struktur i Rudersdal kommune. De mange besparelser i budgetforliget i 2016 udløste en bekymring for, hvordan besparelserne ville påvirke arbejdsmiljø og personaleforhold. Derfor pegede HovedMED på muligheden for at inddrage strukturelle ændringer for at frigøre ressourcer.

Oplægget fra strukturarbejdet skulle foreligge som et oplæg til den nye kommunalbestyrelse i januar 2018, og analysen indeholder forslag til strukturelle ændringer, der kan nedsætte omkostningerne uden at reducere i standarder for service og kvalitet, lyder det i rapportens indledning.

Kommunalbestyrelsen er blevet præsenteret for oplægget, og det er nu op til de enkelte fagudvalg, om de vil arbejde videre med forslagene, og om der i så fald skal laves skal et beslutningsforslag.

Læs meget mere om de enkelte forslag via dette link: https://www.rudersdal.dk/files/agenda_documents/2018/10/51c160ec-2357-44c1-8f25-f5576ce467ff.pdf

Kilde: Dagsorden for Økonomiudvalget 6. dec. 2017, punkt 22

Publiceret 07 March 2018 11:45

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV