Forslag:

10 procent af de kommunale bygninger skal lukkes

En reduktion af antallet af kommunens ejendomme kan udløse en driftbesparelse på over 12 mio. kr. om året. I forslaget nævnes det, at man især tænker på flere samlinger af skoler og daginstitutioner

Af
Anne Dahl Kristensen

En af de første rapporter, som den nye kommunalbestyrelse er blevet præsenteret for, er kommunens øverste medinflydelses- og medbestemmelsesudvalgs (HovedMED) forslag til strukturelle effektiviseringer. Kort sagt handler det om, at de kommunale medarbejdere er kommet med deres forslag til, hvor man kan frigøre penge ved at ændre i den kommunal struktur, der er gældende i dag.

Et af kapitlerne i rapporten vedrører kommunens ejendomme. Rudersdal Kommune råder nemlig over i alt 254.609 kvadratmeter, der fordeler sig på blandt andet skoler, dagsinstitutioner og idrætsanlæg. Og i 2016 havde Rudersdal Kommune udgifter på mere end 169 mio. kr. om året til drift og vedligehold af bygningerne.

“Det er derfor helt centralt, at kommunens ejendomme drives omkostningseffektivt, og at der er løbende fokus på at optimere dritsmodellen og på at forholde sig til arealanvendelsen,” lyder det i rapporten.

10 procent på 10 år

Det konkrete forslag i rapporten lyder:

“Der fastsættes et konkret mål om, at arealanvendelsen i kommunen skal nedbringes med 10 procent over de næste 10 år.”

Det svarer til den reduktion på 25.500 kvadratmeter, som ifølge analysen vil kunne resultere i en årlig besparelse på driften på 12,6 mio. kr, ligesom man sparer 4,3 mio. kr. om året ved ikke at skulle renovere disse kvadratmeter.

Læs også: De ældste skoleelever samles på et mindre antal skoler

Men hvilke bygninger er det så, der skal nedlægges?

Daginstitutioner på skoler

I rapporten oplyses det, at alle områder i kommunen skal bidrage til at nedbringe det samlede antal kvadratmeter. Men samtidig udgør skolebygninger næsten halvdelen af kommunens bygningsmasse.

“Da Skole og Familie med 12 skolebygninger råder over ca. 45 pct. af kommunens samlede arealer, er det afgørende, at de bidrager væsentlig til at opfylde 10 pct.-målet. Det vurderes derfor afgørende, at skolebygninger, så vidt det er muligt, bringes i spil til andre formål for især børn og unge (f.eks. daginstitutioner, SFO"ere/SFK"ere, fritids- og kulturformål),” lyder det i analysen.

Og meget tyder op, at det særligt et en samling af skole og daginstitutioner, som der tænkes på.

“Der er dog de seneste år kommet mere fokus på, hvordan f.eks. børenområdet kan flytte ind med daginstitutioner på overskydende arealer på skolerne. Det er denne øgede samtænkning, som målet om at nedbringe arealanvendelsen med 10 pct. skal understøtte og bygge videre på,” fremgår det af rapporten.

Læs også Flere store børnehuse i Rudersdal

Baggrunden for strukturarbejdet

Da budgetaftalen for 2017 blev indgået, besluttede parterne bag aftalen at sætte gang i en proces, der havde som formål at se på den samlede struktur i Rudersdal kommune. De mange besparelser i budgetforliget i 2016 udløste en bekymring for, hvordan besparelserne ville påvirke arbejdsmiljø og personale. Derfor pegede HovedMED på muligheden for at inddrage strukturelle ændringer for at frigøre ressourcer. 

Oplægget fra strukturarbejdet skulle foreligge som et oplæg til den nye kommunalbestyrelse i januar 2018, og analysen indeholder forslag til strukturelle ændringer, der kan nedsætte omkostningerne uden at reducere i standarder for service og kvalitet, lyder det i rapportens indledning. 

Kommunalbestyrelsen er blevet præsenteret for oplægget, og det er nu op til de enkelte fagudvalg, om de vil arbejde videre med forslagene, og om der i så fald skal laves skal et beslutningsforslag. 

Læs meget mere om de enkelte forslag via dette link 

Publiceret 08 March 2018 11:30

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV