DEBAT:

Politiske forslag vedtages af politikerne

Af Mona Madsen, Trine Dybkjær og Axel Bredsdorff, Lokallistens gruppe i kommunalbestyrelsen

Direkte foranlediget af de voldsomme politisk besluttede besparelser i budget 2017-2020 har et antal arbejdsgrupper i forvaltningen med forankring i MED-systemet gennem hele 2017 arbejdet på en hvidbog med en lang række forslag til, hvordan der i fremtiden kan arbejdes på andre måder med udviklingen i den kommunale service og forvaltning. I Lokallisten sætter vi stor pris på alle forslag og indspil til den politiske proces, og vi glæder os til at diskutere de mange tanker i hvidbogen.

Vi mener en hel masse om de fleste af forslagene, men vi ønsker, at processen bliver forankret politisk i fagudvalgene, som også både kan og skal stå for de helt nødvendige borgerinddragelsesprocesser. Som vi har forstået det, vil dette ske i april/maj.

Hvidbogen er naturligvis offentlig og kan læses på kommunens hjemmeside, men det er ikke forvaltningens rolle at gå ind i en diskussion i pressen om de enkelte forslag. Det er politikerne, der står på mål for politiske forslag og for politiske beslutninger, og derfor imødeser vi debatten i de enkelte fagudvalg. At det sagtens kan gå galt, hvis man ikke holder sig denne rollefordeling for øje, var sidste uges artikel i Rudersdal Avis et fremragende eksempel på: Her skrives lystigt om at kommunen foreslår flere megastore daginstitutioner, og den selvsamme dag vedtog Børne- og Skoleudvalget politisk, efter en lang høringsproces, et revideret udkast til den kommende udbygningsplan – ”Masterplanen” – med vægt på mangfoldighed i dagtilbuddene, på at renovere eksisterende små og mindre børnehuse i stedet for at nedlægge dem, og på at aflyse etableringen af flere megainstitutioner.

Så i denne sag overhalede det politiske udvalg det forvaltningsmæssige oplæg indenom, og det samme kan ske med andre af forslagene i hvidbogen uden at der er noget odiøst i det.

Arbejdsfordelingen, og dermed ansvarsfordelingen, er nu engang sådan, at forvaltningen udarbejder forslag, og politikerne træffer beslutninger.

Publiceret 15 March 2018 00:00

SENESTE TV