DEBAT:

Pengene skal ud at arbejde

Henrik Hjortdal, Andedammen 3, 3460 Birkerød, forperson for Alternativet

Alternativet foreslår, at de penge kommunen sparer ved en eventuel lockout forbliver på institutionerne. Herved får disse mulighed for efter konfliktens afslutning at foretage en eller flere anskaffelser, som kan gøre hverdagen bedre for borgere, børn og medarbejdere. Midlerne disponeres af ledelsen efter drøftelse med evt. brugerbestyrelse og med det lokale med-udvalg eller tillidsrepræsentanter.

Forslaget er inspireret af Nyborg Byråd, hvor alle partier er gået sammen om at foreslå dette.

Publiceret 20 March 2018 06:53

SENESTE TV