DEBAT:

Ghettoplan vil udsætte lokale renoveringer for kvart mia.

Kurt Petersen, Arnevangen 5, 2840 Holte, Bestyrelsesmedlem SF Rudersdal

Rudersdal avis bragte 20. Marts en artikel om, at regeringens Ghettoplan skal finansieres af Landsbyggefonden.

Det giver ikke mening, at det er lejernes opsparing, der skal betale for indsatsen mod parallelsamfundene. Hvis vi udhuler lejernes pengekasser, så vil vi bare have udsatte boligområder andre steder om få år.

SF deler og er glad for statsministerens fine ambition om at sætte ind overfor parallelsamfund. Dem har vi bare ingen af i Rudersdal og derfor undrer det, at lokale virksomheder ikke får mulighed for at byde på renoveringsopgaver for civilsamfundets pionerer, de almene boligforeninger.

Ikke nok med, at Danmarks succesrige boligbevægelsen står for væsentlige dele af integrationsopgaverne. Nu skal de igen betale for en indsats med at rette op på tidligere tiders fejlslagne byplanlægning, som gjorde nogle af de almene boligområder til isolerede byer i byerne.

Det er en rigtig god ide at integrere store bebyggelser i de omliggende bysamfund så beboerne lettere kan indgå i det almindelige byliv. I Rudersdal løfter områderne en betydelig indsats med at sikre fleksibilitet i boligmassen og huse mange ressourcestærke mennesker. Her er yderst sjældent tale om isolerede enklaver.

Men som ældre byggerier har de selvfølgelig behov for renovering på linje med alle andre bygninger og bygværker. De repræsenterer en ballast af dansk bygningsarv og er tillige en afgørende del af kommunens landskabsarkitektoniske fortrin, som alle har interesse i at sikre. Renovering og sikring forudsætter selvfølgelig, at man ikke tømmer landsbyggefonden for de penge, som var beregnet på at betale opgaverne her.

Publiceret 21 March 2018 12:44

SENESTE TV