DEBAT:

OK-18 - set med lærerøjne

Marianne Toftgaard, Rudersdalkredsen DLF kreds 26, Kongevejen 391, 2840 Holte

Kommunernes Landsforening har varslet lockout mod en stor gruppe offentligt ansatte, herunder også os, der arbejder som lærere i Rudersdal.

Vi er kede af den situation, som det risikerer at sætte alle vores elever i, for vi brænder for at levere god og inspirerende undervisning hver dag.

Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at lov 409, som for øjeblikket fastsætter rammerne for vores arbejdstid, ikke giver os de optimale rammer for at kunne levere. Vi savner tid til at forberede undervisningen, og vi savner varslingsbestemmelser og retningslinjer for overarbejde, som de grupper på arbejdsmarkedet, der har en forhandlet arbejdstidsaftale, har. Det er vores største ønske i de overenskomstforhandlinger, der pågår lige nu.

Vi håber inderligt, at det vil lykkes parterne at nå hinanden.

Men vi ser også at KL, regioner og stat tilsyneladende har fundet det tunge skyts frem imod alle os, der er ansat i det offentlige - lige fra daginstitutioner, skoler, plejehjem, hospitaler, politi og til mange andre. Og her glæder vi os over det samarbejde vi har fået etableret på tværs af mere end 160 fagforbund, for at sikre en løsning for alle offentligt ansatte. En løsning, der kan sikre arbejdsglæde og respekt om vores arbejde. Det har vi brug for, hvis vi også fremover skal kunne kalde Danmark et velfærdssamfund.

Rudersdalkredsen

Danmarks Lærerforening kreds 26

Publiceret 23 March 2018 10:40

SENESTE TV