DEBAT:

Ingen offentlig adgang til skolernes kvalitetsrapporter

Af Jacob Jensen, Kommunalbestyrelsesmedlem fra Enhedslisten

Rapporter om kvaliteten af Rudersdals skoler skal åbenbart kun forelægges kommunalbestyrelsen hvert andet år. 2016-rapporten er fuld offentlig tilgængelig. Men i år har kommunalbestyrelsen behandlet kvalitetsrapporten uden offentlighedens adgang. Enhedslisten stemte begge gange imod en godkendelse på grund af besparelserne, som især rammer elever med særlige behov.

Lærerne og pædagogerne har givet deres mening til kende i spørgeskemaundersøgelser og udtalelser. Skoleforvaltningen inddrager ikke deres synspunkter i kvalitetsrapporterne. Derfor opstår der to vidt forskellige billeder af Rudersdals skoler og inklusionsindsats. Enhedslisten begyndte at spørge ind til det for 3 år siden.

Skoleforvaltningens første inklusionsrapport var i 2011 til høring hos skolebestyrelserne. Høringssvarene var nærmest enslydende. De frygtede, at det hele drejede sig om besparelser. Rudersdal blev hurtigt den kommune, som inkluderede flest elever. Frygten var berettiget: besparelserne medførte, at Rudersdals lærere og pædagoger ikke gives tid og ressourcer til de inkluderede elever.

Kvalitetsrapporterne evaluerede elevernes trivsel og faglige resultater. Lærerne og pædagogerne blev ikke spurgt. Kun eleverne selv blev spurgt, om de trives. Vi ser intet i rapporten, som kan dokumentere de svage elevers trivsel.

2016-rapporten hævdede, at en større andel af eleverne i Rudersdal kommune fik mindst 2 i både dansk og matematik i 9. klasses afgangsprøve – ”yderst positivt” ifølge skoleforvaltningen. Men de fremlagte tal var svingende og fejlagtige.

På sidste kommunalbestyrelsesmøde behandlede vi den næste kvalitetsrapport. Tallene svinger stadig ret meget år for år. Rapporten hævder dog ikke denne gang noget om en positiv udvikling. Det betyder også, at kvalitetsrapporterne siden 2011, hvor Rudersdal har inkluderet rekordmange børn med særlige behov i almenklasserne ikke kan påvise nogen fremgang, hverken om de svage elevers trivsel eller om deres faglige resultater.

Enhedslisten mener, at kun de relevante fagfolk skal, efter en faglig vurdering af hver enkelt elev, indstille det forløb, som er bedst for eleven – hel eller delvis inklusion - eller specialklasse. Regeringens ekspertudvalg evaluerede inklusionsindsatsen og konkluderede, at mange kommuner ”prioriterer økonomien højere end elevernes faglige udvikling og trivsel”. Alligevel anbefaler Rudersdals skoleforvaltning fortsat i rapporter at ”styrke fokus på, hvad foranstaltninger koster”.

Skolebestyrelsernes kommentarer til den nye kvalitetsrapport var, som de har sagt siden 2011: De mangler ressourcer i form af tid og økonomi. Men skoleforvaltningen tager heller ikke skolebestyrelsernes kritik til sig og foretog ingen ”justeringer i indeværende kvalitetsrapport.” Det finder vi uacceptabelt. Skolereformen skal justeres ved at lytte til skolerne, lærerne, pædagogerne og forældrene.

Publiceret 02 April 2018 08:00

SENESTE TV