Rudersdal har fået flere rygere

Det fremgår af den nyligt offentliggjorte regionale undersøgelse ’Sundhedsprofilen 2017’

Af
Thomas Schiermacher

Sundhed Fra godt til lidt værre. Det må være konklusionen ovenpå offentliggørelsen af Region Hovedstadens store undersøgelse 'Sundhedsprofil 2017'. Undersøgelsen bliver lavet hvert fjerde år, og den giver et fingerpeg om, hvilken vej det går med folkesundheden i kommunen.

Selv om Rudersdalborgernes sundhed ligger i den gode ende i forhold til resten af landet, er der alligevel flere usunde vaner, som de lokale borgere ikke har lagt fra sig.

Der er således kommet flere rygere end i 2013, hvor en lignende undersøgelse sidst blev lavet. Og det er især to grupper, der står for den stigning.

”Af sundhedsprofilen kan man se, at der er sket en stigning på 22 procent fra 2013 til 2017. Det er ikke muligt at se i sundhedsprofilen, hvordan aldersfordelingen er på kommuneplan, men man kan se fordelingen på regionsplan. Det er de unge på 16-24 år og voksne i alderen 45-64 år, som ryger mest,” fortæller områdechef i Rudersdal Kommune, Lilian Jørgensen.

Borgerne i Rudersdal har også et højt forbrug af alkohol, og der er flere storforbrugere og borgere med tegn på alkoholafhængighed end i sammenlignelige kommuner. I 2013 var antallet af borgere i

Fortsættes side 2

Rudersdal med et 'storforbrug af alkohol' ni procent og i den seneste undersøgelse, der er afsluttet i 2017, er det otte procent, svarende til 3.600 mennesker, der er storforbrugere.

Sundhedsstyrelsen definerer moderat alkoholforbrug som et 8-14 genstande om ugen for kvinder og 15-21 genstande om ugen for mænd. Storforbrug defineres som flere end 14 genstande om ugen for kvinder og flere end 21 genstande om ugen for mænd. Områdechef i kommunen, Lillian Jørgensen, har set grundigt på tallene.

”Rudersdal Kommune ligger meget gennemsnitsligt i forhold til de andre kommuner, der strukturmæssigt ligner Rudersdal i undersøgelsen. Dog viser sundhedsprofilen, at der er en overvægt af borgere, som viser tegn på afhængighed af alkohol sammenlignet med de andre kommuner samme gruppe,” siger Lillian Jørgensen.

Stadig i den lette ende

Vejene i Rudersdal er fyldt med motionscyklister og skovstierne trafikerede af løbere. Tager man antallet af personer, som ikke opfylder WHO's minimumsanbefaling for fysisk aktivitet i kommunen er Rudersdal godt kørende. Her ligger man bedre end gennemsnittet i regionen. Alligevel er der grund til at være på vagt, for flere og flere vejer mere og mere. Antallet af både mennesker med moderat og svær overvægt er i stigning på landsplan.

”Rudersdal Kommune har en ressourcestærk befolkningssammensætning, og denne sammensætning medfører, at kommunen ofte ligger bedre end lands- og regionsgennemsnittet, når vi betragter borgernes sundhedsadfærd. Vi ser dog de samme tendenser som ses nationalt, men i mindre omfang. For eksempel er 51 procent af danskerne overvægtige med et BMI over 25. I Rudersdal er 40 procent af borgerne over 16 år overvægtige,” fortæller Lilian Jørgensen og fortsætter:

“I forhold til overvægt, er det særligt de mere strukturelle tiltag, som er vigtige. Det er for eksempel at sørge for gode skoleveje, så børnene kan cykle i skole, at sikre nem adgang til naturen, så man får lyst til at komme ud at gå eller cykle i naturen. Det kan også være i forhold til at have sund kost i idrætsforeningerne og lignende,” forklarer områdechefen, der også fortæller, at kommunen allerede har tiltag, der skal dæmme op for udviklingen.

”Derudover har kommunen et kursus til overvægtige om sund livsstil, som mange borgere er interesseret i at deltage på. Kurset støtter de enkelte deltagere og giver dem en særlig håndsrækning, som de kan profitere af i forhold til at ændre usunde vaner og skabe bedre muligheder for vægttab,” siger hun.

I alt har 2.400 personer i Rudersdal Kommune modtaget et spørgeskema, og heraf har 56 procent besvaret dem. De politiske udvalg skal i næste uge behandle undersøgelsen.

null

Publiceret 05 April 2018 11:30

SENESTE TV