DEBAT:

En linie er lagt siger Jens Ive!

Else Fromberg, Pilehøj Vænge 5, 3460 Birkerød

Det er med stor undren jeg har læst din kommentar, Jens Ive, til Eva Naur Jensen, der er lektor ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet og forsker i socialret og offentlig ret.

Idet hun udtaler følgende: ”Det er en ny mulighed, som kommunerne har fået. Før var der et problem med midlertidige funktionsnedsættelser, hvor det var svært at få hjælpemidler og denne sag viser et andet kendt problem, nemlig at der kan være et hul mellem ansvarsområder.”

Til det svarer du, Jens Ive, at du ikke er enig! At Rudersdal Kommune HAR taget stilling politisk til, hvordan man vil tackle den slags bestemmelser. Men begge mine afslag bunder jo i, at kommunen IKKE har taget politisk stilling til den nye bestemmelse!

Så jeg vil da gerne spørge dig direkte: Jens Ive, HAR I eller har i IKKE taget politisk stilling til den nye § 113b, der trådte i kraft 1-1-2018, hvori kommunen KAN yde hjælpemidler til borgere med midlertidigt nedsat funktionsevne. For det virker da pænt mærkeligt det, du nu siger i Rudersdal Avis!

Jens Ive, du udtaler, at der bliver lavet en faglig vurdering? Hvordan er det overhovedet muligt uden at have set mig, talt med min ortopædkirurg og i øvrigt ikke have det mindste forstand på ledbånds skader af den art, jeg har. En skade jeg har pådraget mig for mange år siden, og som først nu er blevet opdaget af specialister på det ortopædiske område, hvor andre ortopædkirurger gennem de sidste 6-7 år har opgivet!

Du skriver endvidere, at I følger de planer der er for genoptræning og de råd, lægerne giver?

Igen må jeg henvise til at de planer, har jeg allerede oplyst jer i mit brev til kommunalbestyrelsen, og at det er min ortopædkirurg, der står bag den plan. Jeg skal nemlig IKKE til genoptræning via eller på hospitalet. Jeg skal selv genoptræne det nye kunstige ledbånd, når det bliver stærkt nok, og indtil da pladre rundt i et svømmebassin og gå ved hjælp af 2 krykstokke på plane overflader!

Du slutter med at oplyse, jeg kan få hjælp til alt mellem himmel og jord, bare ikke en el-scooter til låns i tre måneder. Jeg kan få luftet mine hunde, jeg kan få hjælp til personlig pleje og anden praktisk hjælp.

Godt så, lad mig spørge dig direkte...... Hvad kommer det til at koste skatteyderne i Rudersdal kommune?

Leje af el-scooter 1000-1200,- kr. om måneden i 3 mdr. kontra daglig hjælp til rengøring, personlig pleje og hundeluftning 3 gange daglig og ikke at forglemme indkøb.

Dertil kommer: når så mit nye ledbånd alligevel er gået i stykker fordi jeg ikke har økonomi til at benytte mig af flextur, der koster 36,- kr. hver vej og må humpe de 2 kilometer frem og tilbage til og fra svømmehallen, så ender jeg på kontanthjælp...

1 måned på kontanthjælp er dyrere end at leje en el-scooter i 3 mdr....

Det er ugennemtænkt, det er idioti og hvad der er endnu værre: Du påfører skatteyderne i Rudersdal kommune en unødvendig udgift, samtidig med du optimerer risikoen for at jeg ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet!

Publiceret 09 April 2018 19:22

SENESTE TV