Birkerød Gymnasium fejrer 150 års jubilæum

Utallige unge har igennem årene knoklet, festet og fejret studenterhuen på Birkerød Gymnasium. Fredag 13. april er der lagt op til et gensyn med mange af dem, når der inviteres til 150 års jubilæumsfest

Udover bryllupper og børnefødsler er gymnasietiden og særligt studentertiden en periode i livet, som langt de fleste husker. Fejringen af den eftertragtede hue er en mindeværdig tid for mange, omend måske også lidt tåget for de fleste, og igennem de sidste 150 år har Birkerød Gymnasium dannet rammen om denne særlige studietid for tusinder af både lokale bysbørn såvel som udefra kommende studerende.

Birkerød Gymnasium kan nemlig fejre sit 150 års jubilæum fredag 13. april, og det bliver selvfølgelig markeret med diverse festlige begivenheder.

Men først benytter vi her lejligheden til i samarbejde med Birkerød Gymnasium at lave et kort historiske tilbageblik. For hvad førte egentlig til, at Birkerød Gymnasium blev åbnet tilbage i 1868?

Det begyndte som drengeskole

Det var selvfølgelig cand. phil og lærer Johan Mantzius, som sammen med sin hustru i sin tid indlogerede et mindre antal drenge på det dengang private skolehjem. Skolen var baseret på Grundtvigs idealer, og Mantzius havde en vision om at skabe et godt og trygt uddannelsessted, hvor eleverne oplevede en åndelig rejsning og fik øget udsyn.

Det lille skolehjem fik hurtigt vokseværk, og kort efter husede skolen 70 kostskoleelever, og åbnede yderligere dørene for 100 lokale elever fra Birkerød og omegn.

I de tidlige år lå skolen i den bygning, der i dag kendes som Mantziusgården. Efter 20 års virke fik skolen eksamensret, og Birkerød Gymnasium kan i dag se tilbage på 129 årgange, der er dimitteret fra stedet. I 1905 nåede skolen en stor milepæl, da skolen for første gang blev åbnet for piger.

Eksamen i 70´erne på Birkerød Gymnasium. Foto: Birkerød Gymnasium

Eksamen i 70´erne på Birkerød Gymnasium. Foto: Birkerød Gymnasium

En skole med vokseværk

Gymnasiet har igennem tiden ikke kun haft vokseværk i elevtallet, men også i udbuddet af uddannelser.

I 1968 blev der først åbnet en HF-linje, og i 1991 blev skolen global, da der blev åbnet en international linje, 'International Baccalaureate', der giver studenterne adgang til universiteter i hele verden. Endelig overgik skolen i 2007 til at være en selvejende statslig institution, med navnet Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole, og skolen huser i dag både kostskoleelever, STX-elever, IB-elever fra hele verden og HF-elever.

Skolens fysiske lokation har ændret sig undervejs, men siden 1967 har Birkerød Gymnasiet været placeret på den nuværende adresse i Dumpedalens smukke, grønne omgivelser.

I 2003 fik skolen sin nuværende rektor, Anders Kloppenborg, som ved, hvor vigtig en god uddannelse er, og har været, i Birkerød. Og selvom skolen har gennemgået stor udvikling, er nogle ting stadig de samme.

“Skolen har en lang historie bag sig, men vi har altid haft tre centrale kerneværdier i form af ansvar, engagement og fællesskab,” lyder det fra rektor Anders Kloppenborg.

De internationale elever fra IB hejser flaget efter veloverstået eksamen i 2015. Foto: Birkerød Gymnasium

De internationale elever fra IB hejser flaget efter veloverstået eksamen i 2015. Foto: Birkerød Gymnasium

En kerne af dannelse og gode relationer

Skolen har gennemgået mange forandringer og udvidelser gennem tiden, men kerneværdien i form af den almene dannelse har altid været centrum.

“Som skole har vi et kæmpe ansvar, som bliver større og større. Vi er naturligvis ansvarlige for, at eleverne når et højt fagligt niveau, men også for at skabe et personligt og socialt overskud der gør, at vores elever kan rumme andre mennesker med al den forskellighed, man kan møde i verden i dag,” forklarer Anders Kloppenborg.

Det er hårdt arbejde for eleverne, at tilegne sig den videnskabelige erkendelse, der kræves af gymnasieelever i dag, og dette sikrer Birkerød Gymnasium sig, at eleverne når i mål med ved at fokusere på den enkelte klasse og den enkelte elev.

“Gode relationer og social tryghed er afgørende for, at en elev trives, og derfor er vi meget opmærksomme på, at vi har velfungerende klasser. Chancen for at lykkes er større, når man har gode relationer til både klassekammerater og lærere,” fortsætter Kloppenborg.

Der er da også rigeligt med elever at danne relationer til. I dag har Birkerød Gymnasium 1.100 elever fra 54 lande, som har deres daglige gang på skolen. Dertil kommer også de 135 ansatte på skolen.

adk

En af klasserne på Birkerød Gymnasium i 1979. Er det dig? Foto: Birkerød Gymnasium

En af klasserne på Birkerød Gymnasium i 1979. Er det dig? Foto: Birkerød Gymnasium

En gruppe af kostskolelærere holder et hvil. Billedet er fra 1987. Foto: Birkerød Gymnasium

En gruppe af kostskolelærere holder et hvil. Billedet er fra 1987. Foto: Birkerød Gymnasium

Huen er i hus, og nu skal det fejres på studenterkørsel. Foto: Birkerød Gymnasium

Huen er i hus, og nu skal det fejres på studenterkørsel. Foto: Birkerød Gymnasium

Festlig fredag i vente

  • Birkerød Gymnasiums 150 års jubilæum fejres officielt fredag 13. april
  • Alle tidligere elever og borgere i Birkerød er inviteret til at deltage i et åbent hus-arrangement, hvor man blandt andet kan smage de nuværende elevers hjemmebryggede jubilæumsøl og resultatet af Den Store BG Bagedyst. 
  • Jubilæumsfesten begynder kl. 13.30, hvor der vil være taler i Fællessalen, afsløring af jubilæumskunstværk og portrætter af tidligere rektorer samt plantning af træer. 
  • Herefter er der lagt op til socialt samvær under titlen 'kan-du-huske...?', inden der om aftenen arrangeres fest for nuværende og gamle elever kl. 20-24.

Publiceret 10 April 2018 11:30

SENESTE TV