DEBAT:

Trafikprojektet Bakkevej i Birkerød

Af Niels Husum, Bakkevej 40B, 3460 Birkerød

Som tidligere oplyst har der været massiv kritik af kommunens projekt. En gennemført meningstilkendegivelse, hvor 117 ansvarsbevidste beboere og trafikanter - med navns nævnelse og adresser - har vurderet projektets værdi, er blevet fejet af bordet.

I et åbent brev den 27. marts har jeg spurgt, om Kommunalbestyrelsen var enig i denne beslutning, og da der ikke er reageret på dette spørgsmål, må det kunne sluttes, at dette er tilfældet.

Læs det åbne brev her

Den eneste reaktion på brevet kommer fra formanden for Miljø-og Teknikudvalget, Court Møller, som via medierne har pointeret, at trafikprojektet er politisk besluttet og vedtaget af alle Kommunalbestyrelsens partier.

Læs også: Svar til åbent brev om Bakkevej

At Kommunalbestyrelsen står bag beslutningen om at negligere beboernes vurdering er helt uforståeligt:

 • Dels fordi chikanerne ikke har nogen positiv effekt på trafiksikkerheden – tværtimod.
 • Dels fordi der reelt set eksisterer andre formålstjenlige løsninger. 
 • Dels – og ikke mindst - fordi beslutningen strider imod kommunens politik (søg på nettet: Borgerinddragelsespolitik Rudersdal Kommune).
Her i citatuddrag:

 • Borgerinddragelse bør medtænkes allerede ved et projekts begyndelse.
 • Borgerne har reel mulighed for at deltage .....
 • Det private engagement .........er vigtigt.
 • Det er altid kommunalbestyrelsen, der har det endelige ansvar for at vurdere borgernes synspunkter og forslag. 
Hvis man har fulgt med i den aktuelle trafiksag på Bakkevej og har fået den opfattelse, at trafikprojektet er “gennemført helt efter bogen” (citat Court Møller 6. februar)kan følgende kendsgerninger noteres: (Hentet via aktindsigt hos Rudersdal Kommune og politiet)

 • Borgerne blev ikke inddraget fra start, og har ingen indflydelse haft gennem forløbet. 
 • Projektet blev ikke forhåndsgodkendt af politiet.
 • Projektet er ikke gennemført i henhold til Vejdirektoratets Regler. 
 • Projektet (chikanerne) blev underkendt af politiet og måtte laves om. 
Nu efter cirka tre måneders oplevelser af chikanernes værdi for trafiksikkerheden kan der suppleres med følgende uddrag af modtagne dokumenter:

 • Det er politiets vurdering, at chikanerne ikke har nogen væsentlig betydning for trafiksikkerheden. 
 • Politiet har ikke godkendt projektet, men givet samtykke til foreslåede ændringer. 
 • Bakkevej er ikke en '40 km-vej'. Tilladelse til 40 km/t-skiltning baserer sig på, at chikanerne VAR anlagt.
 • Politiet ser med bekymring på chikanernes påvirkning af cyklisternes vilkår. 
Sådan ligger landet, og det bør ikke overraske nogen, at beboere og trafikanter har den opfattelse, at projektet i bund og grund er forfejlet. Jeg kan derfor blot endnu en gang anmode om, at Kommunalbestyrelsen tager sagen alvorlig, og får projektet lavet om. 

Publiceret 10 April 2018 00:00

SENESTE TV