Sådan går det med sundheden i Rudersdal

Rudersdal Avis har set nærmere på Sundhedsprofil 2017, og vi fremlægger her hovedpunkterne i rapporten

Af
Anne Dahl Kristensen

Sundhedsprofil 2017 er en national undersøgelse, som sætter fokus på danskernes sundhedsvaner. Den laves i alle fem regioner i landet, og den seneste udgave udkom i 2013.

Rudersdal Kommune har i forbindelse med offentliggørelsen af den seneste version lavet en pixiudgave, der præsenterer hovedpointerne i undersøgelsen, og det er fra denne, at vi har lavet nedenstående uddrag.

Rygning, alkohol, overvægt, fysisk inaktivitet og kroniske sygdomme er nemlig sundhedsudfordringer, som er forbundet med store udgifter, og i Rudersdal anslås det - med en række forbehold - at de årlige kommunale medrudgifter til ovennævnte sundhedsudfordringer nærmer sig 70 mio. kr. om året. Det fremgår af en af dagsordenerne for onsdagens møde i Social- og Sundhedsudvalget, hvor der fremlægges et ideforslag til reorganisering af sundhedsområdet.

Her følger konklusionerne i forhold til den lokale folkesundhed:

Rygning

Der er sket en stigning i antallet af daglige rygere i Rudersdal.

11 procent svarende til 5.000 borgere i Rudersdal ryger dagligt. Det er en stigning på 22 procent i forhold til 2013. Til sammenligning er der i Region Hovedstaden 16 procent af borgerne, der ryger fast.

75 procent af de daglige rygere i Rudersdal ønsker at stoppe.

I Rudersdal er der mange, der begynder at ryge i overgangen mellem folkeskolen til gymnasiet. Blandt kommunens 9. klasser er der fire procent, svarende til 21 elever, der ryger dagligt, og otte procent, svarende til 40 elever, der ryger lejlighedsvis. Blandt eleverne på de to gymnasier er det syv procent, svarende til 89 elever, der ryger dagligt, og 22 procent, svarende til 279 elever, der ryger lejlighedsvis.

På landsplan er antallet af unge rygere i dag næsten lige så højt som for 20 år siden.

Alkohol

I Rudersdal har 28 procent af borgerne en såkaldt risikabel alkoholadfærd. Otte procent, svarende til 3.600 borgere, har et storforbrug af alkohol, og 20 procent af borgerne, svarende til 8.500 borgere, viser tegn på alkoholafhængighed. Samlet set er der ikke kommet flere borgere med storforbrug af alkohol eller tegn på alkoholafhængighed. Men inden for disse to grupper, er der flere borgere, der har rykket sig fra et storforbrug til nu at vise tegn på afhængighed.

Det er særligt aldersgruppen over 65 år, som har et storforbrug af alkohol, og det er særligt unge mellem 16-34 år, som rusdrikker.

2.100 af de voksne borgere i Rudersdal med risikabel alkoholadfærd bor sammen med børn under 16 år. Der er sket en stigning på hele 45 procent i andelen af hjem med hjemmeboende børn, hvor der er risikabel alkoholadfærd i Rudersdal, siden undersøgelsen sidst blev lavet i 2013.

Kost

Ni procent af borgerne i Rudersdal, svarende til 3.700 borgere, har et usundt kostmønster. Det er en stigning i forhold til den seneste undersøgelse i 2013, hvor syv procent af borgerne befandt sig i samme kategori.

68 procent af borgerne har et kostmønster med sunde og usunde elementer. De spiser varieret, men har et lavt til moderat indtag af frugt, grønt og fisk samt et moderat til højt indtag af fedt.

Til gengæld er der væsentligt færre borgere, der spiser slik og kager fem gange om ugen eller mere. Det antal er faldet fra 25 procent i 2013 til 14 procent i 2017. Men samtidig drikker flere borgere sodavand mindst tre gange om ugen. Her er der sket en stigning på 56 procent siden 2013 til de nuværende 14 procent af borgerene. (6.100 borgere)

Hver femte elev i 6. klasse i Rudersdal spiser ikke morgenmad hver dag, og i gymnasierne i Rudersdal er der 43 procent af eleverne, der heller ikke spiser morgenmad i løbet af skoleugen.

Vægt og motion

I Rudersdal er 40 procent af borgerne svarende til 17.600 mennesker moderat eller svært overvægtige. Det er en stigning på otte procent sammenlignet med undersøgelsen i 2013.

Der er 1.200 borgere i Rudersdal, som er undervægtige svarende til cirka 3 procent af borgerne, og denne andel er faldet med cirka 20 procent fra 2013.

65 procent af borgerne i Ruderdal sidder stille mere end otte timer om dagen.

23 procent af eleverne i 6. klasse bevæger sig én eller flere gange dagligt. Og 74 procent af eleverne i 6. klasse er aktive i fritiden. 64 procent af de unge i gymnasierne oplever, at de er i god fysisk form.

Mental sundhed

9.200 borgere i Rudersdal har et højt stressniveau, og det er en stigning på 40 procent siden undersøgelsen i 2013.

Flere borgere, svarende til 11 procent af borgerne, vurderer, at de har et dårligt mentalt helbred.

11 procent af borgerne er generet af søvnbesvær.

Sex og stoffer

43 procent af unge mellem 16-34 år i Rudersdal har prøvet at ryge hash, og det er en stigning på cirka 38 procent siden 2013.

11 procent af de unge har prøvet andre stoffer end hash, og dette er ligeledes en stigning på 38 procent.

På kommunens to gymnasier har 46 procent af de unge prøvet hash, marihuana, pot eller skunk.

29 procent af unge mellem 16-34 år har haft sex uden prævention, og andelen er steget med 20 procent fra 2013.

20 procent af de unge fra kommunens gymnasier har inden for den sidste måned delt et seksuelt billede eller video af sig selv, fx. nøgen eller i undertøj. Knap otte procent af eleverne, svarende til 100 lever, har inden for det sidste år oplevet, at andre har delt et seksuelt billede/video af dem, og heraf har en tredjedel angivet, at det er sket uden deres tilladelse.

Kroniske sygdomme

60 procent af borgerne i Region H over 16 år, har mindst en kronisk sygdom, og hver tredje borger har to eller flere kroniske sygdomme.

Der er ikke opgjort et samlet tal for antallet af borgere i Rudersdal, der i 2017 havde en kronisk sygdom, men i 2013 havde 49 provent af borgerne i Rudersdal mindst en kronisk sygdom.

I Rudersdal ses en stigning i andelen af borgere med en lang række kroniske sygdomme. Det gælder blandt andet diabetes, apopleksi, KOL, kræft, inflammatorisk ledsygdom, knogleskørhed, svær psykisk sygdom og allergi.

Andelen af borgere med hovedpine og migræne er steget med 36 procent.

Kilde: Sundhed i Rudersdal 2017 -pixiudgaven

null

Publiceret 12 April 2018 11:30

SENESTE TV