Birkholm:

“Vi skal ikke opdrage på borgerne”

Den lokale folkesundhed har udviklet sig i negativ retning, men det er ikke kommunens opgave at opdrage på borgerne, mener formanden for kommunens Social og Sundhedsudvalg, Kenneth Birkholm (K). Til gengæld skal der rettes fokus på motivation

Af
Anne Dahl Kristensen

“I Sundhedsprofilen skinner det tydeligt igennem, at udviklingen ikke går i den rigtige retning i Rudersdal,” konstaterer formanden for Rudersdal Kommunes Social- og Sundhedsudvalg, Kenneth Birkholm (K) og tilføjer:

“Men min tilgang til situationen er, at vi skal lade være med at opdrage på voksne mennesker. Vi skal som kommune ikke stå med en løftet pegefinger. Borgere i Rudersdal ved godt, at der er en risiko forbundet med at ryge, at være overvægtig og så videre. Vi må i stedet se på, om vores indsats rammer rigtigt, og jeg mener, at vi hellere skal sørge for, at der er de rette tilbud til de borgere, som er motiveret for at lave en ændring i deres liv.”

Dem findes der ifølge 'Sundhedsprofil 2017' flere af i Rudersdal. Eksempelvis vil 75 procent af de borgere, der ryger dagligt, gerne stoppe med at ryge, og konkret ønsker 1.400 af dem hjælp til deres rygestop.

“Så er det vores opgave at sørge for, at der er de rette tilbud til de borgere,” tilføjer formanden for Social- og Sundhedsudvalget.

Motivation er vejen frem

2.450 borgere i Rudersdal Kommune har modtaget det spørgeskema, der danner grundlag for den nationale undersøgelse af danskernes sundhedsadfærd, og 56,6 procent af borgerne har besvaret spørgeskemaet. Det er en forbedring af svarprocenten i forhold til den seneste udgave i 2013, hvor kun 45,5 procent af de adspurgte borgere valgte at svare.

Af de lokale besvarelser fremgår det, at sundhedstilstanden i Rudersdal Kommune generelt er faldet siden sidste måling. Flere borgere ryger, flere er blevet mere afhængige af alkohol, flere har et højt stressniveau, flere er overvægtige, og flere spiser usund kost og sidder ned mange timer om dagen. Og det er en adfærd, der koster kommunen penge, når folk i sidste ende bliver syge. Og netop derfor skal kommunen også tage resultaterne alvorligt, siger den nye formand for Social- og Sundhedsudvalget.

“I bund og grund vil jeg gerne lade folk passe sig selv, men omvendt, når folk helt åbenlyst lever på en måde, der koster os alle penge, har vi også en forpligtelse til at gøre noget. Vores opgave som politikere er at motivere borgerne til en sundere livsstil og være klar med de rette tilbud og faciliteter, når folk er klar til at lave en ændring i deres liv.”

Særlig indsats til de unge

Hvilke konkrete initiativer og indsatser der skal sættes ind med, er ifølge Kenneth Birkholm endnu for tidligt at sige noget om. Det er det arbejde, der nu skal sættes i gang. Men ifølge den konservative udvalgsformand handler det om at tænke sundhed i det brede perspektiv. Ikke mindst når det gælder indsatsen over for de unge. For her er der behov for en særlig indsats, mener Birkholm.

“Vi skal være hamrende ambitiøse over for vores unge, og det er vigtigt, at folk får denne øjenåbner i form af tallene i den seneste sundhedsprofil. Det er som om, at vi har glemt at bevare fokus på sundhedsindsatsen over for de unge, særligt i forhold til rygning, og her skal vi have udviklingen bremset,” siger Kenneth Birkholm, der selv har en søn, der går på gymnasiet.

“Jeg oplever selv som forælder, hvor meget der bliver drukket og røget blandt de unge. Hvis nogen forsøger at tage afstand fra kulturen, ryger de jo nærmest ud af fællesskabet, og den tendens skal vi have vendt. Vi skal have gjort det sejt ikke at ryge og sejt ikke at prøve at tage stoffer. Men det kræver en fælles indsats fra forældre, personalet omkring de unge, os politikere og de unge selv,” konstaterer Birkholm.

Og præmissen om, at rygning og alkohol er en del af ungelivet, køber han ikke.

“Tallene har jo været lavere, end de er nu, så selvfølgelig kan vi få udviklingen vendt igen,” lyder det fra formanden.

Sundhedsprofilen blev onsdag fremlagt til orientering i samtlige politiske fagudvalg.

null

Publiceret 12 April 2018 11:30

SENESTE TV