Før borgermøde:

Naboer bekymrede over Comwell-byggeri

Comwell i Holte vil udvide kapaciteten med omtrent 70 procent. Det vil give store gener, siger nabo, der føler sig kørt over i processen

Af
Thomas Schiermacher

Bekymrede naboer En ny lokalplan skal bane vejen for, at Comwell i Holte kan udvide med nye værelser og forbedrede faciliteter. Men inden da skal Lokalplan 259 godkendes og før det er der en høringsproces, hvor borgere, virksomheder, foreninger og organisationer kan give deres indsigelser og få ændret projektet, hvis eller politikere og forvaltning finder det relevant på baggrund af høringssvarene.

Anders Aggerholm, der bor i et hus lige ved siden af Comwell på Kongevejen er ikke begejstret for hotellets byggeplaner. Det er han ikke ene om og sammen med en række naboer til Comwell er Anders begyndt at grave i processerne omkring tilblivelsen af lokalplanen.

”Jeg bor klods op af Comwell og byggeriet kommer til at give skyggevirkning, hvis de skal bygge en ekstra etage, som Lokalplan 259 lægger op til,” siger han.

Selv om det er galt nok i Anders' optik, så er der en ting, der bekymrer ham og de øvrige naboer endnu mere ved de planer, som Comwell vil have gennemført.

”Den primære bekymring er, at de vil udvide fra de nuværende 88 værelser og op til 152 værelser. Det er den øgede aktivitet og større trafikmængde og støj, der er den store anke og en af de ting, der undrer os, der bor omkring hotellet, er at de har købt en privat parcel, der nu bliver omdannet til p-plads. Det betyder, at der er huse, der får p-plads klods op af deres huse. Selv får jeg to meter fra mit soveværelsesvindue,” siger Comwell-naboen Anders Aggerholm.

”Jeg har ikke noget imod, at de udvider. Problemet er at vi, der bor tæt på og er naboer, ikke kan finde ud af præcis, hvordan det er de vil ekspandere. Vi frygter, at der bliver en masse turistbusser, hvis det eksempelvis er krydstogtturister, der skal fragtes frem og tilbage mellem København og Holte. Det vil give meget mere støj og lys fra biler og busser og det er vi ikke interesserede i,” fortæller han.

Ingen inddragelse

Men ikke nok med at byggeriets omfang og højde og mængden af biler busser og mennesker vil stige meget, så undrer og bekymrer det også Anders Aggerholm at processen omkring Comwell's byggeri har været meget lukket og at de, som bliver berørt, af projektet ikke er blevet hørt og spurgt inden det nye lokalplanforslag blev præsenteret.

”Jeg tog kontakt til kommunen første gang Comwell fik lov at udvide. Der ankede vi tilladelsen. Det var sidste år i efteråret og projektet kom på hold indtil kommunalplanen var udarbejdet – og kommunalvalget var overstået. Dengang skrev jeg til kommunen, at vi gerne ville med på råd i processen omkring lokalplanen. Det ville vi alle sammen,” siger han. Men hverken Anders eller de andre omkringboende kom med på råd. De blev ikke spurgt, men det så det ud som om andre var blevet.

”Nu har de så lavet en lokalplan sammen med Comwell's arkitekter. Det er i hvert tilfælde deres skitser, der er med i forslaget og vi bliver efterladt uforstående over, at vi ikke har været involveret og er kommet med på råd, siger han.

Anders Aggerholm undrer sig over, at alle de skitser og forbehold, der er lavet kun tager udgangspunkt i de fredede områder nede i Vaserne.

”Det hele er lavet med blik for, hvordan det ser ud fra de fredede områder og opad mod Kongevejen. Ingen har taget perspektivet, hvordan det ser ud oppe fra os. Ingen har kigget fra østsiden, hvor vi bor,” siger han.

Allerede tidligt i forløbet var Anders, opmærksom på det problem og derfor udarbejdede han skitser, der skulle illustrere det modsatte vué. Den sendte han til kommunen, men hvor de tegninger er eller om de er blevet taget med i vurderingerne er ikke til at vide. Men Anders har selv en idé om, at de er røget ud til højre.

”Jeg har bedt om aktindsigt i arbejdet med Lokalplan 259. Og de ting jeg selv har sendt til kommunen er ikke med i den aktindsigt, som jeg har fået. Det undrer mig meget. Det er et af mange spørgsmålstegn, man kan stille til sagsbehandlingen,” siger han få dage inden Rudersdal Kommune afholder borgermøde på Comwell for at orientere om sagen.

I planerne er også en gangbro, der skal forbinde to bygninger på hotellet. Den skal, ifølge Anders Aggerholm, løbe i 8-9 meters højde.

“De laver den gangbro i 8-9 meters højde lige ud for min terrasse, med kig direkte ned i min have, hvis de får lov. Jeg har talt med arkitekten om den og har spurgt, hvorfor de ikke laver det som en tunnel. Til det svarede han, at så kunne man jo ikke se den. Og det er jo netop, der er pointen med at grave den ned,” siger han og understreger, at han godt forstår, at Comwell vil udvide. Men naboerne har bare også en ret til at blive hørt og inddraget i processen, så generne for dem bliver mindsket, mener han.

”Jeg kan ikke lide at blive kørt henover,” siger han.

Comwell i Holte vil udvide. Det rkæver en ny lokalplan og den er i høring. Naboerne er bekymrede over byggeplanerne. De tror der kommer mange flere gener fra biler, busser og lastbiler, samt indkig til deres haver fra nybyggeriet.

Comwell i Holte vil udvide. Det rkæver en ny lokalplan og den er i høring. Naboerne er bekymrede over byggeplanerne. De tror der kommer mange flere gener fra biler, busser og lastbiler, samt indkig til deres haver fra nybyggeriet.

Møde mandag aften

Som en del af processen inden de endelige tilladelser gives er et Borgermøde om forslaget til Lokalplan 259, der dækker området vest for Kongevejen og nord for Vasevej, hvor Comwell gerne vil udvide.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at sende forslag til Lokalplan 259 i offentlig høring fra den 8. marts til og med den 3. maj 2018. Derfor er der borgermøde mandag den 16. april kl. 19-21 på Comwelll, Kongevejen 495 A, 2840 Holte. Comwell har ikke ønsket at kommentere planerne før borgermødet er afholdt.

I lars hermansens have er terrasen på højde med det nuværende byggeri. Men en ny p-plads truer kun 1-2 meter fra hans skel og nye bygninger bliver endnu højere end dem man kan se på Comweel i baggrunden. Foto: Thomas Schiermacher

I lars hermansens have er terrasen på højde med det nuværende byggeri. Men en ny p-plads truer kun 1-2 meter fra hans skel og nye bygninger bliver endnu højere end dem man kan se på Comweel i baggrunden. Foto: Thomas Schiermacher

null

Publiceret 14 April 2018 09:00

SENESTE TV