Mols Bjerge og Anholt med i Danmarks Naturkanon
Mols Bjerge og Anholt var to af bare fire områder i Østjylland, der slap gennem nåleøjet og kom med i den nye naturkanon i kategorien "steder".

Fredag fik den danske natur sin helt egen kanon. I alt 24 områder på danmarkskortet er ophøjet til særligt populær eller bevaringsværdig natur, og blandt disse er Mols Bjerge på Djursland, Anholt i Kattegat, det nordlige Samsø og Søhøjlandet i Silkeborg-området.
Kanonudvalget, som har udvalgt områderne, overrakte fredag listen over kategorien "steder" til miljøminister Troels Lund Poulsen (V) på et pressemøde i København.
Miljøministeren bad for et år siden befolkningen om at komme med forslag til en naturkanon.
Der kom rigtig mange forslag til pattedyr, blomster, fisk og så videre - men kategorien "steder" bugnede med forslag.. I alt indsendte borgerne 1500 forslag, og 800 af dem gjaldt naturlokaliteter med særlige kvaliteter, oplyser Miljøministeriet.
Et udvalg med fageksperter og borgere, nedsat af Miljøministeren har nu efter fem måneders arbejde færdiggjort gruppearbejdet. De har lagt vægt på, at kanonen afspejler både det folkelige og det faglige, og samtidig skal den omfatte noget særligt dansk, herunder også "almindelig" natur.Naturperlerne udgør blot én kategori af de i alt 17, som kanonen omfatter.
I kategorien "steder" har kanonudvalget valgt at fordoble antallet af eksempler i forhold til de øvrige 16 kategorier som pattedyr, fugle, træer og sten, der hver kun indeholder 12 "unikke".

De 24 steder i Danmarks nye naturkanon:
Skagen-Rubjerg Knude
Tranum-Bovbjerg
Vest Stadil-Skjern Enge
Vadehavet
Østlige grænseland
Vejle Fjord-Vejle Ådal
Søhøjlandet
Hald-Karup-Flyndersø
Limfjorden midt
Rold-Vildmosen-Mariager Fjord
Mols Bjerge
Nordsamsø
Kattegat-øerne (incl. Anholt)
Lillebælt
Sydfynske Øhav
Hindsholm
Gribskov-Arresø
Odsherred-Saltbæk Vig
Stevns-Faxe-Møn
Tystrup-Bavelse
Åmosen
Smålandsfarvandet
Saltholm-Vestamager
Bornholm
Kommentarer
Publiceret: 09. Oktober 2009 16:27