Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Åbent brev til Rudersdal Kommune

Af Niels Husum, Bakkevej 40B, 3460 Birkerød

“Vi alene være i Stand til at bedømme, hvad der er til alles sande Gavn og Bedste”. Citatet stammer fra Kong Frederik den VI, der den 26. februar 1835 afviste 572 agtværdige borgeres protest mod enevældige afgørelser.

Associationer opstår pludseligt, og for mit vedkommende skete det senest under et møde med Rudersdals Kommunes Miljø –og Teknikafdeling 14. marts, hvor jeg præsenterede resultatet af en gennemført “meningstilkendegivelse” ang. trafikprojektet på Bakkevej.

Som det erindres, blev projektets praktiske del påbegyndt i oktober 2017, hvor de fire chikaner blev etableret. Først her var det muligt for beboere og trafikanter at fornemme projektets virkning på de trafikale forhold.

Læs også: Bakkevej-beboer: Få de chikaner væk

Og det blev ikke en god fornemmelse, idet det hurtigt viste sig, at chikanerne medførte den modsatte effekt af det ønskede.

I stigende grad gav beboere og trafikanter udtryk for, at chikanerne skabte utryghed og betydelig øget trafikal usikkerhed.

Midt i december blev det så konstateret, at chikanerne ikke havde politiets opbakning. Der blev derfor gennemført en fysisk ændring af chikanerne, dog uden positiv virkning på de trafikale forhold.

Et stigende antal sporadiske protester medførte beslutning om at gennemføre en mere struktureret undersøgelse af trafikanternes syn på forholdene.

Læs også: Politiker: Jeg er sikker på, det er sikrere

Det var resultatet af denne undersøgelse der blev præsenteret på mødet 14. marts, og som i sin korte version omfattede følgende entydige synspunkter:

  • Projektet har ikke resulteret i lavere hastighed for den bilmæssige trafik. Situationsmæssigt ofte det modsatte
  • Påtvungne slalomkørsel har øget risikoen for kørselsuheld/ulykker. Foreløbig er der registreret fem kørselsuheld 
  • Chikanerne har medført øget utryghed og dermed øget risiko for uheld/ulykker, specielt gældende for cyklister
  • Chikanerne skal derfor væk, og snarest muligt erstattes af anden løsning – f.eks. typegodkendte busvenlige bump.

De fremførte synspunkter og krav blev på mødet fuldstændig negligeret med følgende begrundelser:

  • Der er ikke belæg for trafikanternes opfattelse af forringet trafikal sikkerhed. Fornemmelser matcher ikke faktuelle erfaringer. 
  • Projektet er planlagt og gennemført “efter bogen”.
  • Chikanerne bliver derfor ikke fjernet - med tilføjelsen: “måske om 5-6 år”.

Og det var så her associationen til ovenstående citat tonede frem – vel egentlig ikke særlig mærkeligt!

I lyset af dette citat må det være passende at anmode om kommunens svar på følgende spørgsmål:

Er der genklang for Miljø-og Teknikafdelingens negligering af 107 agtværdige borgeres håndfaste - med navns nævnelse og adresser – fremførte krav om, at få erstattet de fire chikaner med anden løsning?

Af hensyn til trafikanternes utryghed og daglige oplevelser af risikosituationer, anmodes om en hurtig besvarelse.

Dokumentation kan fremlægges som bevis på, at projektet som helhed ikke er gennemført “efter bogen”, bl.a. henvisende til Vejdirektoratets regler herom.

Publiceret: 26. Marts 2018 09:10
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Rudersdal Avis

Bøger
Forsiden netop nu