Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: "Arrogant attitude over for borgere på Bakkevej"

Af Niels Husum, Bakkevej 40B, 3460 Birkerød

Af Rudersdal Avis 6. februar fremgår det, at Formanden for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller, har udtalt sig om sagen i en samtale med avisens redaktion, Thomas Schiermacher.

Ved omhyggelig vurdering af de udsagn, formanden her har fremført, må det være tilladt at påstå, at Court Møller har anlagt en utilbørlig arrogant attitude overfor de borgere, der seriøst interesserer sig for, og arbejder for at få de bedst mulige trafikale forhold for Bakkevejs trafikanter.

Endvidere forekommer det indlysende, at de i samtalen anvendte formuleringer og retorisk stillede spørgsmål umiskendelig afslører manglende forståelse for sagen, og ikke mindst manglende kendskab til sagens indhold og forløb.

I betragtning af, at den kommunale instans, som Court Møller er formand for, åbenbart har arbejdet med hovedet under armen lige fra starten af projektet i januar 2017, forekommer det besynderligt, at der nu er behov for at kravle højt op på stigen for her, på alfaderlig vis at kundgøre sin uransagelige visdom: Hør nu hvad Far siger. Det er meget sikrere end før. Alt er lavet efter bogen. Det skal nok blive godt alt sammen. (Min – Niels Husums - egen formulerede konklusion at artiklens indhold)

Derfor hr. Formand: Der er tale om et trafikalt projekt med et markant sikkerhedsmæssigt aspekt, som alle med fornuften i behold kan se er forfejlet.

Beboere og trafikanter fra nær og fjern har i måneder entydigt reageret med det mål, at få chikanerne væk, og få løst de trafikale usikkerheder på anden måde.

At stille spørgsmålet til borgerne og trafikanterne - citat fra artiklen - ”Hvad vil de have os til at gøre?” er simpelthen uprofessionelt. Vi har en kommunal instans der har ansvar for, at vi kan færdes så sikkert og trygt som muligt på vore veje.

Har denne instans ikke den nødvendige viden og ekspertise til at varetage denne opgave, må man søge assistance andet steds.

PS: Den 6. februar kunne der registreres endnu et trafikuheld med påkørsel og ødelæggelse af en chikane. Det var således den fjerde påkørsel indenfor to måneder.

Publiceret: 09. Februar 2018 01:12
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Rudersdal Avis