Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Debat: Besparelser i folkeskolen

Jacob Jensen
Kommunalbestyrelsesmedlem fra Enhedslisten

Ann-Sophie Hjort kritiserer i Rudersdalavis 14. februar 2017 de besparelser, som rammer skolerne i Rudersdal. Regeringens jerngreb har en del af ansvaret for et sparebudget, som ikke opfylder skolernes behov. Men Rudersdals kommunalbestyrelse har selv besluttet, at kommuneskatten skulle sænkes til landets laveste.

Regeringen igangsatte i 2011 en kampagne for at inkludere flere elever med særlig behov i almenundervisningen. Maks. 4 procent skulle i specialklasser. Denne målsætning er nu trukket tilbage med regeringens inklusionseftersyn. På landsplan blev antallet af segregerede elever reduceret med 17 procent. Rudersdal har reduceret antallet med 50 procent. Kun 2 procent går nu i specialklasser – endnu en Danmarksrekord.

De øvrige partier i kommunalbestyrelsen accepter skoleforvaltningens forsikringer. Trods store besparelser, færre lærere og pædagoger og utilstrækkelig specialtræning i inklusions, tegner Rudersdals skoleforvaltning et rosenrødt billede af skolerne og inklusionsprojektet.

Omvendt fandt regeringens ekspertgruppe, at ”de interviewede oplever typisk, at der mangler ressourcer i form af ekstra hænder i klasselokalet … inklusion har været en top-down-beslutning… nogle steder… prioriteres økonomi højere end elevernes faglige udvikling og trivsel.”

Rapporten nævner ikke navne, så skoleforvaltningen kan hævde, at det ikke sker i Rudersdal. I dens egne rapporter hævder skoleforvaltningen, at de svage elevers eksamensresultater i dansk og matematik forbedres; men tallene siger det modsatte (Da Enhedslisten rejste dette i kommunalbestyrelsen, blev vi frataget ordet). Der er heller ikke evidens for, at svage elevers trivsel forbedres.

Ekspertgruppen observerede, at der ”generelt er stor opbakning på forvaltningsmæssigt niveau, men at opbakningen er lidt lavere på skolelederniveau og betydeligt lavere på lærerniveau.”

Der er ”ikke lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lærere eller pædagoger”. Men Rudersdals kommunalbestyrelse lytter kun til skoleforvaltningens forsikringer.

Enhedslisten mener, at folkeskolens problemer, og specielt inklusionsprogrammet, skal løses ved at lytte til lærerne og pædagogerne, og håber, at flere vil give deres mening til kende i den offentlige debat.

Publiceret: 01. Marts 2017 16:00
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Rudersdal Avis

ANNONCER
Se flere