Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Borgerne bliver ikke hørt

Af Jørgen Kleisdorff, Vandtårnsvej 3, st. 51, 3460 Birkerød

Efter at have læst Line Bystrup's læserbrev 19. december 2017 med titlen “Sandheden om Venstre”, syntes jeg, at denne historie minder mig om renoveringen af omklædningssrum og badefaciliteter i Birkerød Svømmehal for nogle år siden.

Inden renoveringen blev sat i gang, indkaldte forvaltningen brugerne, herunder også svømmeklubben og ABS-svømmerne, til et møde, hvor en repræsentant fra forvaltningen og den arkitekt, som forvaltningen havde givet opgaven, forelagde planerne og opfordrede de fremmødte til at kommentere disse og evt. komme med ændringsforslag.

Af planen fremgik det, at saunaen ville blive beskåret med ca. 1/3. Dette opponerede alle tilhørerne imod, da vi mente, at den ville blive for lille. Arrangøren af mødet lovede, at tage emnet op til fornyet overvejelse. Nogen tid efter mødte jeg arkitekten i omklædningsrummet og spurgte ham om man fortsat ville beskære saunaens størrelse efter at have hørt brugernes mening. Han fortalte mig, at forvaltningen fastholdt den planlagte beskæring med ca. 1/3. Jeg fik derfor indtrykket af, at brugermødet kun var afholdt, fordi det står i forvaltningens regler, at det skal man gøre i sådanne situationer, men at man i øvrigt ikke lytter til brugerønsker.

Resultatet er da også blevet, at der til tider ikke er plads nok. Og for at føje spot til skade er der umiddelbart udenfor saunaen opsat en koldtvands skelletbruser, som har været ude af drift siden den blev sat op i forbindelse med renoveringen for nogle år siden. Denne plads kunne man have brugt til at bevare saunaens størrelse. Desuden er der opsat en koldtvandsbruser ved siden af skelletbruseren. Brugerne af saunaen kan således under alle omstændigheder få et koldt brusebad.

Ved nærmere eftertanke minder denne situation mig om både udretningen af Vasevej og planerne om bebyggelse af Kajerødskolens grund, hvor forvaltningen, efter bruger/nabomøder, heller ikke var lydhør overfor disses meninger. Dette er naturligvis noget mere alvorligt end størrelsen på en sauna, men princippet er det samme, forvaltningen/politikerne handler henover hovedet på de involverede.

Publiceret: 26. Januar 2018 09:45
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Rudersdal Avis