Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Debat: Cyklister på Egebækvej

Court Møller (B) formand for Miljø- og Teknikudvalget

Jeg har noteret mig Cyklistforbundet og Ulrik H. Hansens ønsker om cykelsti på Egebækvej fra Attermosevej til motorvejsbroen. Der er da også tale om et forslag, der har indgået som én af flere muligheder i den hidtidige trafikhandlingsplan. Hidtil har de trods alt begrænsede midlerne af Miljø- og Teknikudvalget og Kommunalbestyrelsen været prioriterede til andre strækninger. Senest har Miljø- og Teknikudvalget peget på igangsætning af cykelsti på Søndervangen i Birkerød og en delt gang og cykelsti på den første del af Frydenlundsvej.

For så vidt angår strækningen fra motorvejsbroen til Rundforbivej, så var denne strækning tidligere anlagt med en dobbeltrettet cykelsti i den nordlige side af vejen. Men det resulterede i en del farlige situationer og ulykker ved udkørslerne fra Mariehøjvej, Lendemosevej og Malmbergsvej, idet bilisterne ikke var opmærksom på cykler, der kom fra højre. Det betød, at det for en del år siden af det daværende Miljø- og Teknikudvalg blev besluttet at ændre strækningen til en ensrettet cykelsti i den nordlige side af vejen og med en afmærket cykelbane i den sydlige side af vejen. Løsningen har heldigvis vist, at der ikke længere opstår uheld.

Trafikmæssigt er cykelbaner stort set lige så sikre som cykelstier, men tryghedsmæssigt er der naturligvis en forskel. Et problem har det dog været, at en del bilister har parkeret ulovligt på cykelstien. Efter dialog med Politiet vil der derfor fremover blive skiltet med parkering forbudt, så ingen kan være i tvivl om, at det ikke er tilladt at parkere på cykelbanen.

Publiceret: 24. Marts 2017 19:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Rudersdal Avis

ANNONCER
Se flere