Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: De 10 bud

Af Gert Lassen, KV17-kandidat for Folkelisten.dk

Når Folkelisten.dk sætter sig ved bordet, sammen med det resterende repræsentative demokrati, vil vi som det første komme med følgende 10 forslag:

1 - Der skal afholdes kommunal afstemningsvalg om borgernes ønske om at blive tilbageført til tidligere kommuner hhv. Birkerød og Søllerød, også kaldt #RUDERSDALSKILSMISSEN

2 - Den planlagte 20 mio. kr. investering i skattely i'Pads skal annulleres.

3 - Forslag til straksomstilling af kommunens fossile bilpark ved indkøb af 100 stik hybrid-/elbiler, fra forskellige lokale leverandører, til brug for borgernære opgaver der kræver lokal kørsel i kommunen/kommunerne.

4 - Etablering af Birkerød - og Søllerød Nærstationer på eksisterende brandstationer i hhv. Nærum og i Birkerød, hvor nærpoliti i samarbejde med Nordsjællands politi, lokal skadestue i samarbejde med lokale lægehuse, og kommunens transportservicecenter-funktioner mv., skal etableres og koordineres.

5 - Etablering af “100-klips klippekortet” så borgerne selv kan bestemme hvad, hvor og hvornår de vil udnytte deres “velfærdstilgodehavende.” Nogle vi fokusere på rengøring efter behov, andre på bad når det er nødvendigt, alt imens andre måske vil foretrække at bruge et klip i kommunens biograf m.v.

6 - Straksetablering af aftenbelysning på eksisterende udendørsboldbaner i Vedbæk og Rundforbi med efterfølgende behovsanalyse for at udvide banekapaciteten på vores idræts-

og halanlæg.

7 - Nedlægge Jobcenter funktionen og igangsætte et tværkommunalt samarbejde mellem erhvervslivet, handelsforeningerne og Kommunernes ansvarlige på aktiveringsområderne.

8 - Igangsætte “løsladelsen” af “kolde hænder” så de kan flyde til det private erhvervsliv, der hungrer efter “intellektuel kompetence” og således frigøre et væsentligt 2-3 cifret millionbeløb på årsbasis der skal tilflyde flere varme hænder og borgernære behovsaktiviteter.

9 - Sætte forslag om at sænke grundskylden til 16 promille, som er mindst lovlige faktor p.t. og samtidig lave strategiplan for at få mulighed for at afvikle grundskylden, og sende den i graven, over de næste 10-15 år.

10 - Forslag til etablering af kommunalt nærdemokrati, hvor ideer, projekter og investeringer af en vis størrelse, sendes til borgerafstemning på kvartalsbasis såfremt der f.eks. er indsamlet et repræsentativt antal underskrifter til at fremme sagen.

Publiceret: 13. November 2017 14:17

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Rudersdal Avis

DEBAT: Så kom brevet fra kirkekontoret
DEBAT: Så kom brevet fra kirkekontoret
Valget netop nu