Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Debat: Det er børnene, det handler om

Birgitte Schjerning Povlsen (K)
& Kenneth Birkholm (K)
Medlemmer af kommunalbestyrelsen

På Børne- og skoleudvalgets møde i onsdags blev der – for tredje år i træk – behandlet et punkt, der handler om budgetoverskridelser, når det gælder børn og unge med særlige behov. Denne gang drejer det sig om 16 millioner kr. Det er naturligvis uholdbart. Men hvad værre er: Den foreslåede strategi til at håndtere denne budgetoverskridelse går udelukkende på at reducere og skære ned. For det siger sig selv, at der er en grænse for, hvor meget der kan justeres på kvalitetsstandarder, hjemtage opgaver, og mindske en tidlig forbyggende indsats - uden det vil give bagslag med direkte negative konsekvenser for disse børn og deres familier. For det er jo børnene, det handler om. Det er børn med store og mindre udfordringer, nogle har en psykisk diagnose, andre er 'blot' utilpassede. Fælles for dem, deres familier og verden omkring dem er, at de skal have hjælp og støtte til komme ordentligt i vej, så hele livet ikke bliver en lang kamp.

Hvis Rudersdal kommune skal lykkes med en stabil og velfungerende indsats overfor børn og unge med særlige behov, må der anderledes politiske visioner for området:

I Det Konservative Folkeparti fastholder vi, at en kraftig tidlig indsats, der både inddrager barn og familie, giver det bedste resultat, både på kort og på lang sigt. Det er særligt det lange perspektiv der optager os, fordi vi ved, at en rigtig indsats tidligt i livet fører til en voksentilværelse med selvbestemme, selvhjulpenhed og bidrag via beskæftigelse. Et liv med langt større frihed til selv at vælge, frem for at skulle indpasses i et system af behandlere.

Den organisatoriske tilgang til børn og unge med særlige behov ligger i dag på Børn- og Skoleområdet. Det betyder ét område i barnets første 18 leve år, hvorfra det overgår til Voksenområdet og den kultur og indsats, der ligger på dette område.

Med den organisering og indsats mistes blikket for helheden, og evnen til at udvikle barnets potentialer tidligt i livet. Derfor foreslår vi en organisering i en enhed, der bygger på tværfaglighed og helhedsindsats.

Visionen for enheden er: Enhver indsats skal understøtte et skridt nærmere 'Mit' liv.

Vi skal væk fra nedskæringsregimet og over mod den innovative fremme af det enkelte menneskes potentiale og udvikling, der skal føre til frihed til at bidrage på egne præmisser i vores samfund.

Publiceret: 29. April 2017 19:00
Leveret af Roskilde Avis

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Rudersdal Avis

ANNONCER
Se flere