Debat: Frivilligt arbejde bygger på tillid

Preben Etwil (S)
& Kirsten Thrane (S)
Kandidater til KV17

Vi er tit blevet spurgt om, hvordan vi forestiller os, kommunen konkret kan støtte det frivillige sociale arbejde i kommunen.

Kommunen skal ikke være arbejdsgiver for de frivillige, og heller ikke have ledelsesretten. De skal hverken kunne 'hyre eller fyre' de frivillige.

De skal heller ikke sætte de frivillige på vagtplaner til opgaver, der påhviler kommunen selv.

Kommunen skal derimod overlade de frivillige til selvorganisering - i grupper eller foreninger - indgå aftaler med dem om, hvilke opgaver de kan udføre og hvordan. De skal også facilitere dem, støtte aktiviteterne økonomisk og eventuelt stille egnede lokaler og andre faciliteter til rådighed.

Kommunen må også gerne stille konsulenter til rådighed, der kan inspirere, rådgive og efteruddanne de frivillige og deres organisationer, men de skal ikke bestemme de konkrete opgavers udførelse.

Der kan forestilles mange forskellige funktioner, der kunne udføres af frivilligt arbejde. Vi kunne fx forstille os et ugentligt cafearrangement på et aktivitetscenter - drevet udelukkende af frivillige (sker også i dag). Her kan en gruppe frivillige aftale med ledelsen, hvor og hvordan caféen skal drives, hvilke aktiviteter der accepteres, og hvilke der ikke gør, men så overlade det til de frivillige selv at bestemme, hvordan de vil løse opgaven konkret med vagtplaner, invitere optrædende personer, foretage indkøb, opdækning, servering og afrydning. Kommunen eller institutionsledelsen skal alene overvåge, at det går ordentligt til.

Det helt afgørende er, at frivilligt arbejde altid er båret af en balanceret form for tillidsskabende handlinger iklædt opfattelsen af, at 'den ene tjeneste er den anden værd', og at 'man gerne vil yde noget for andre, uden nødvendigvis at få noget til gengæld'.

Frivilligt arbejde bygger på, at mennesker normalt mødes med en naturlig tillid til hinanden.

Hvis man ikke har særlige grunde til mistillid, har man som udgangspunkt tillid til hinanden. Vi påvirker hinanden på godt og på ondt, og vi skal have noget at være sammen om.

Det frivillige foreningsarbejde inden for kultur, miljø og sociale forhold spiller derfor en betydelig rolle for demokratiudviklingen – især som en slags konfliktmægler mellem borgeren og de kommunale myndigheder. Foreninger har ofte evnen til at kunne skabe brugbare forhandlingsløsninger.

Publiceret: 20. Juni 2017 20:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Rudersdal Avis

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt