Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Holte-hal og kommunal sagsbehandling

Af Jacob Jensen, kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten

Klubberne i Holte Idrætsforening er målløse over den kommunale sagsbehandling. De har i 20 år arbejdet for en ny Holtehal på Rudegaard Stadion. For 3 år siden kom idrætsforeningens forslag på kommunalbestyrelsens dagsorden. Forvaltningen, Venstre og andre anbefalede et afslag. Da borgmesteren ville undgå en afstemning, blev sagen udsat til fremtidige budgetforhandlinger. Det skete først sidste år. Borgmesteren overtalte de øvrige budgetpartier til at bygge en hal i Holte, men på Dronninggårdskolen. Hverken idrætsforeningen eller kommunalbestyrelsen blev rådspurgt eller informeret.

Det blev så forelagt kommunalbestyrelsen i januar 2018. I sagsfremstillingen blev vi fortalt, at den nye hal skulle erstatte ”3 små nedslidte gymnastiksale” på skolen. Hvis salene var nedslidte, som forvaltningens ekspertvurdering sagde, så kunne en nedrivning naturligvis blive aktuel. Men kommunalbestyrelsen blev ikke fortalt, at COWI i september 2017 havde udarbejdet en rapport, ifølge hvilken ”gymnastiksalene … fremstår velholdte og i god stand”. Så hvorfor skulle de tre sale rives ned for at gøre plads til en hal, som ikke vil blive væsentlig større?

Praksis med at tilbageholde vigtige og relevante data for at sikre en bestemt politisk beslutning er ikke ny, heller ikke i Rudersdal. Det samme forløb så vi omkring Kypergården i Trørød.

Forvaltningen anbefalede en anden udkørsel, fordi den eksisterende udkørsel til Kohavevej var sikkerhedsmæssig ”uforsvarlig”. Da sagen igen kom op i Byplanudvalget i november 2016, undlod udvalgsformanden og forvaltningen at informere udvalget om en trafikeksperts rapport. Den sagde det modsatte af forvaltningens påstand.

Resultatet af sådanne sagsforløb bliver, at politiske beslutninger tages på et forkert grundlag. Dette kan ikke undgå at påvirke borgernes oplevelse af politikernes troværdighed. En professionel forvaltning fremlægger faktuelle rapporter og udelader ingen relevante fakta for at tækkes de ledende politikere.

Sportsprojekter bør naturligvis planlægges sammen med sportsklubberne. For nogle år siden lobbyede Venstre og andre for Triruten, som omfattede Søllerød Sø. Ingen sportsklub ønskede at gøre brug af projektet. Men kommunalbestyrelsen vedtog projektet. Heldigvis blev det ikke udført. Men hvorfor pressede Venstre på for et projekt, sportsklubberne ikke ønskede, mens de nu modsætter sig en Holte-hal, som brugerne virkelig trænger til?

Publiceret: 02. Marts 2018 01:12
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Rudersdal Avis