Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Holte IF er målløse over håndtering af nyt halprojekt

Af Holte IF (Holte Volleyball, Holte Håndbold, Holte Ski, Holte Badminton og Holte Atletik)

Kommunalpolitikerne er nødt til at stoppe op og tænke sig om. En placering af en ny idrætshal på Dronninggårdskolen er den forkerte løsning.

I 20 år har Holte Idrætsforening arbejdet for at få en ny Holtehal på Rudegaard Stadion. Her er der et enormt behov for mere halkapacitet.

Det var derfor noget af en bombe der sprang, da kommunalbestyrelsen lige inden valget godkendte det nye budget. Her var der pludselig indarbejdet, at der skal bygges en ny hal på Dronninggårdskolen. Her vil man rive tre gymnastiksale ned, og bygge en stor hal.

Holte Idrætsforening stod uforstående overfor denne beslutning. Med så stor mangel på halkapacitet i kommunen giver det ingen mening at rive tre gymnastiksale ned.

Modargumentet fra politisk side var i valgkampen, at gymnastiksalene var nedslidte, samt at en ny hal ville give mere halplads.

Der er nu dukket en rapport op fra COWI. Rapporten er dateret den 18. september 2017, og beskriver mulige scenarier for et halprojekt på Dronninggårdskolen. Det er uklart, hvem i kommunen som har bestilt denne rapport, hvornår den er bestilt, og hvilke politikere som har kendt til indholdet af rapporten på hvilket tidspunkt. Hvorfor denne rapport ikke kom frem i valgkampen er en gåde.

I rapporten står der på side 4 følgende: ”Gymnastiksalene, som fremstår velholdte og i god stand…” og ”Overordnet er bygningen løbende vedligeholdt og vurderes at være i god stand.”

Læs om sagen her.

Alligevel skriver forvaltningen i deres sagsfremstilling til både Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om halprojektet følgende: ”Dronninggårdskolen har i dag 3 små nedslidte gymnastiksale….”. Da forvaltningen med sikkerhed har kendt til COWI's rapport, er dette en direkte usand fremstilling af sagen.

Den nuværende idrætsbygning på Dronninggårdskolen er på 1.445 m2. I COWI's rapport findes både scenarier som omhandler om- og tilbygning, samt scenarier som handler om nybygning. I det billigste scenarium til 14,8 mio. kr. gennemføres en ombygning, og der kommer ikke ekstra halplads. I det dyreste og største scenarium, får man for 41,8 mio. kr. en ny idrætsbygning på 1.660 m2. Dvs. en ny hal som kun er ca. 15 pct. større end den nuværende hal.

Man vil altså rive idrætsfaciliteter ned, som er i god stand. Man vil så bruge op til 41,8 mio. kr. på en hal på Dronninggårdskolen, som maksimalt bliver 215 m2 eller ca. 15 pct. større end den nuværende hal. Dette giver ingen mening, når man kan placere den nye hal på Rudegaard Stadion, hvor der er en enorm mangel på halkapacitet.

Holte Idrætsforening er målløse over den uforståelige proces, der igennem de sidste ca. 5 måneder har været ifm. placering af en ny idrætshal i Holteområdet. De henstiller derfor til, at man stopper arbejdet med at planlægge en ny hal på Dronninggårdskolen. I stedet opfordrer Holte Idrætsforening til, at man nu afklarer, hvor mange penge man har til halprojektet, og hvordan disse penge bedst anvendes på et halbyggeri i Holteområdet.

Publiceret: 16. Februar 2018 12:00
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Rudersdal Avis