Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Ja, hvad er det egentlig, der foregår?

Af Sten Troelstrup, formand for Lokallisten

'Ideen' om at afsætte 20 mio kr. til en ombygning af gymnastiksalene på Dronninggårdskolen og lade dét gå i stedet for den længe diskuterede udvidelse af halkapaciteten på Rudegård, var en del af forvaltningens oplæg til budgetforhandlingerne. Ingen havde hørt om det før, men når nu gymnastiksalene angiveligt var i ringe forfatning og uegnede til deres formål, og når nu borgmesteren gerne ville det, blev 'ideen' en del af budgetforliget.

Det faldt dengang mange for brystet, at forvaltningen i syv måneder havde arbejdet detaljeret med sagen uden at inddrage de relevante idrætsforeninger, men et budgetforlig er en alvorlig sag, og man ville så om nogle år se på mulighederne på Rudegård. Siden har det vist sig, at COWI har leveret en konsulentrapport om halkapaciteten i Holteområdet, hvor gymnastiksalene beskrives som 'vel vedligeholdte og i god stand', og hvor deres omdannelse til en helt ny hal blot er et af seks scenarier. Denne rapport er udarbejdet efter budgetforliget, og man kunne få den tanke, at forvaltningens omskrivning af rapportens præmisser har haft til formål at skabe grundlag for den 'løsning', man nu havde fået vedtaget.

Det er overordentligt påfaldende, at rapporten er sendt til Dronninggårdskolens bestyrelse med den ledsagetekst, at 'Det er scenarie 4, som er beslutningsgrundlaget for det kommissorium, kommunalbestyrelsen har godkendt at vi skal arbejde videre med' seks dage før sagen bliver behandlet i kommunalbestyrelsen, og uden at nogen i kommunalbestyrelsen har set COWI-rapporten og dens seks scenarier. Fører forvaltningen politik helt på egen hånd, eller har der været andre hænder ind over?

Man forstår idrætsforeningernes undren – der er et helt indlysende behov for at se budgetvedtagelsen efter i sømmene inden de 20 mio kr. bliver disponeret.

Publiceret: 20. Februar 2018 13:39
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Rudersdal Avis