Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Kirkerne bør overtage driften af kirkegårdene

Af Court Møller, kommunalbestyrelsesmedlem for Radikale Venstre i Rudersdal

Udgifterne til begravelser i Rudersdal er høje, det er Radikale Venstre helt enig i. Men der er også tale om en prioritering, idet vi vil anvende vores penge til kerneopgaver som børn, skole og ældre. Og heldigvis er der en løsning på de høje takster. Kirkerne kan nemlig selv gøre noget.

Allerførst en rettelse: I Rudersdal Avis kunne man i sidste uge læse, at Konservative var imod stigningerne i taksterne på gravstederne. Jeg kan oplyse, at Konservative også stemte for dette forslag.

Efterfølgende har jeg flere gange kunne læse, at Konservative er imod denne stigning. Men faktum er, at de har stemt for det i Rådssalen i forbindelse med budgettet for 2017.

Læs også: K: For dyrt at blive begravet

Det var et rigtig hårdt budget, som vi vedtog det år. Vi havde samlede besparelser i budgetperioden på ikke mindre end 350 mio. kr. Og det ville være blevet endnu værre, hvis ikke vi havde truffet en beslutning om, at der på kirkegårdstaksterne sker en fuld finansieret betaling.

Hidtil havde kommunekassen sendt en medfinansiering på ca. 45% til udgifter i forbindelse med begravelser og drift af kirkegårdene.

I langt hovedparten af landets kommuner er kirkegårdene slet ikke i kommunal regi. Her er det kirkerne, der selv varetager driften af kirkegårdene, og kommunerne yder ikke tilskud. Det betyder, at kirkerne har mulighed for at medfinansiere udgifter til begravelser og drift af kirkegårdene over kirkeskatten. Kun 2 kommuner i Danmark har en lavere kirkeskatteprocent end Rudersdal (Gentofte og Frederiksberg).

Det vil derfor være en rigtig god ide, hvis kirkerne i Rudersdal overtager kirkegårdene, da de så får en mulighed for at give den medfinansiering, som de ønsker. Der skal ske en meget beskeden stigning i den i forvejen meget lave kirkeskatteprocent, hvis kirkerne vil finansiere hele udgiftsstigningen. Hvis kommunen skal finansiere udgifterne med kommunale skattekroner, så skal vi opkræve mange flere skattekroner ved borgerne, idet vi jo som bekendt skal betale udligning af hver eneste skattekrone.

Alternativt skal vi spare et andet sted. Jeg har bare ikke hørt, hvor Konservative vil spare pengene. Skal det gå ud over børnene? Skal det gå ud over hjemmehjælpen?

Læs også: "Det er et problem, hvis kirkegårdene ligger øde hen"

Konservative vil nedsætte skatten på arbejde og nedsætte grundskylden. Og samtidig have en kommunal medfinansiering til kirkegårdene, som i hovedparten af landets øvrige kommuner varetages af kirkerne selv. Det hænger simpelthen ikke sammen.

Konservatives ide med udlicitering af kirkegårdsdriften har vi forsøgt på Vedbæk Kirkegård for nogle år siden. Det viste sig bare at være dyrere end kommunens eget kontroltilbud. Så udlicitering er ikke en trylleformular, der altid giver lavere udgifter.

Jeg håber, at kirkerne vil vise interesse i at overtage driften. Det vil løse problemet, idet kirkerne kan sikre en fair og rimelig pris for alle os, der er medlem af Folkekirken.

Publiceret: 26. Marts 2018 10:00
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Rudersdal Avis