Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Debat: Klagesager skal tages langt mere alvorligt

Claus Hjorting, advokat,
Lene Juhl Stener, advokat
og Sirenetta Poulsen,
byrådskandidater (K)

Henrik Hjortdal har i sit debatindlæg i Rudersdal Avis 27. juli 2017 kritiseret, at Ankestyrelsen omgør Rudersdal Kommunes afgørelser i næsten fire ud af ti tilfælde på socialområdet og efterlyst forslag til handling fra medlemmerne af kommunalbestyrelsen.

Den opfordring vil vi gerne tage op i Det Konservative Folkeparti. Først med en indrømmelse – faktisk viser Socialministeriets tal, at Ankestyrelsen traf 63 afgørelser på socialområdet og at 49 procent blev enten ændret eller hjemvist til fornyet behandling i kommunen. På børnehandicapområdet blev der truffet 13 afgørelser og her blev 69 procent enten ændret eller hjemvist.

Det er ikke godt nok, og det er godt, at den (konservative) socialminister får tallene frem.

Det er procentuelt relativt få sager, der påklages, men en omgørelsesprocent på over 50 procent kan ikke forsvares, og det må skabe en bekymring for, at der er forkerte afgørelser, som fastholdes, fordi de ikke påklages.

Vi vil derfor opfordre til at der iværksættes tre konkrete tiltag:

1. Når en klage modtages, skal kommunen straks faktisk revurdere sin beslutning. Denne revurdering må formaliseres og udvides. Det kan ske ved, at der etableres faste forretningsgange og tjekskemaer for at sikre, at sagsbehandlingsfejl opdages og rettes. Herudover bør hele sagen vurderes på ny. I dag vurderes det kun, om der er nye oplysninger i klagen, som kan begrunde en ændring.

2. Tabte sager skal omsættes til læring og rapporteres politisk. Enhver tabt sag er en sag, hvor noget er gået galt. Der må derfor for hver sag ske en evaluering, som sikrer, at fejl ikke gentager sig. Herudover bør der ske en tættere rapportering politisk, ikke kun med tal og oversigter, men netop med de konkrete grunde til, at en sag er tabt, og hvad der er gjort for at forebygge gentagelser.

3. Rudersdal Kommune bør få en borgerrådgiver, som dels kan vejlede borgerne om de konkrete skridt i en klage og dels skal følge op på udviklingen i klagesager og foreslå yderligere tiltag.

Vi forventer ikke mirakler – det vil være et langt sejt træk og det vil også kræve en styrket videreuddannelse, men vi er nødt til at starte med at sætte øget fokus på problemet.

Publiceret: 06. August 2017 10:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Rudersdal Avis

DEBAT: Så kom brevet fra kirkekontoret
DEBAT: Så kom brevet fra kirkekontoret
Valget netop nu