Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Debat: Nej tak til højt husbyggeri klods op ad fredet natur

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Pilegårdsparken i Birkerød

Ros til Rudersdal Kommunes forslag til kommuneplan for 2017, som pt. er i høring. Generelt er planen en grøn og visionær buket med rigtig mange gode visioner for en grønnere og smukkere kommune. Dog er der for os en enkelt tidsel i buketten.

Kommunen lægger op til markante ændringer, som vil give mulighed for omfattende boligbyggeri på en delvis ubebygget grund, klods op af de grønne fredede naturområder, også kaldet ”Pilegårdskilen”, nord for Bregnerødvej i Birkerød.

Bestyrelsen for Grundejerforeningen i Pilegårdsparken i Birkerød er meget bekymret for den del af det kommende kommuneplanforslag.

Når vi nærlæser ordlyden i forslaget, åbnes der reelt op for, at en bygherre kan bygge i op til 20 meters højde, selv om der i planen står max fire etager. Formuleringer om såkaldte 'koteangivelser' i forhold til byggehøjde skaber elastik i metermål. I øvrigt ligger der allerede et tidligere byggeforslag fra en privat bygherre med boliger i op til seks etager på grunden.

Vi vil i Pilegårdsparkens Grundejerforening opfordre politikerne til at ændre ordlyden i kommuneplanforslaget, så I angiver den maximale byggehøjde i antal meter og etager, som det er gjort i langt hovedparten af planerne for området. Ikke i kotehøjder eller andre koder, som netop giver stort potentiale for fortolkning og senere eventuelle dispensationer. Vi foreslår max. 8,5 meter i højden, som giver to etager, hvilket er det, der gælder i dag.

Vil Rudersdal kommune stå ved egne visioner på naturområdet?

Pilegårdskilen er i dag et attraktivt fredet naturområde, som flittigt benyttes af motionister, hundeluftere og børn fra Birkerød Skole. De har mulighed for at hilse på kvæget, som græsser på engarealerne. De kan møde rådyr, ræve, fiskehejrer og forskellige rovfugle på deres vej. Den mulighed vil vi gerne bevare sammen med oplevelsen af at gå i et uspoleret naturområde.

I Planstrategi 2017 skriver borgmester Jens Ive selv i indledningen, at ”Vi skal fastholde og udvikle Rudersdals store grønne kvaliteter i form af smukke naturområder og muligheden for et aktivt udeliv”. I planen står yderligere, at det gælder om at beskytte landskabet og naturen for ydre påvirkninger. Vi er meget enige.

Vi håber derfor, at kommunen vil stå ved sine egne visioner. Vi mener ikke, at det omfatter etagebyggeri i 15-20 meters højde så tæt på et værdifuldt naturområde. Ud over at byggeri i det omfang vil virke som en mur ud mod naturen, vil det også skabe lysforurening.

Vi vil slutteligt pointere, at vi på ingen måde er imod boligbyggeri i området. Tværtimod. Som byggegrunden står nu, er den ikke et kønt syn

Vi ser derfor frem til, at Rudersdal Kommune fremtidssikrer området med en justeret kommuneplan og glæder os til, at vi, med ro i sindet, kan nyde en uforstyrret vandretur i det smukke fredede naturområde Pilegårdskilen.

Publiceret: 26. Marts 2017 08:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Rudersdal Avis

ANNONCER
Se flere