Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Ny skolepolitik i Rudersdal NU!

Af Karen Schousboe, etnolog, Paradisstien 5, 2840 Holte

Hvert år gennemfører Undervisningsministeriet en undersøgelse af de enkelte skolers evne til at levere ordentlig undervisning. Helt konkret gøres det ved at sammenligne elevernes gennemsnitlige præstationer ved afgangsprøverne i 9. Klasse. Set med de øjne scorer vi naturligvis højt her i Rudersdal. Men: det kan da godt være at eleverne i en klasse scorer mange tolv-taller. En del af disse tolv-taller beror imidlertid ikke kun på skolens undervisning. De afspejler i lige så høj grad at forældrene er højtuddannede. For at kunne sammenligne skolerne må man derfor korrigere tallene i forhold til forældrenes socio-økonomiske baggrund. I de sidste to år har tænketanken CEPOS yderligere brygget på disse tal og dermed leveret et redskab til brug for de enkelte kommuner til at afgøre på hvilket niveau de leverer. Spørgsmålet er nu hvorledes det går i Rudersdal?

Tankevækkende er det nu at vores skoler på en skala fra 1 til 98 faktisk gennemsnitligt ligger på en ynkelig 37. plads i forhold til de øvrige kommuner i landet. Endnu mere skamfuldt er det at betænke at vi langt overgås af nabokommuner såsom Lyngby-Taarbæk på en 13. plads, Allerød på en 21. plads og Gentofte på en 23. plads. Hvis vi derefter går ind og ser på de enkelte skoler ser billedet endnu mere trist ud. Ganske vist har tre skoler forbedret sig markant i det forgangne år. Men fem skoler er stagneret og for fem skoler er det endda gået værre. Nu skal vi naturligvis huske ikke blindt at hænge den enkelte skole ud. Med mellem gennemsnitligt 40 – 60 elever pr skole i 9.klasserne, er der ikke statistisk grundlag for at sige noget om den enkelte skoles præstation i forhold til den anden. På en enkelt skole er det statistiske materiale dog stort nok, nemlig Trørødsskolen. Her er der omkring 100 elever i 9. klasserne og vi har lov at danne os en mening. Tankevækkende er det da at skolen – hvis vi indplacerer samtlige danske skoler på en skala fra 1 til 100 – er raslet ned fra en 36. plads i 2016 plads til en 68. plads i 2017 (med 1 som den bedste position og 100 som den værste).

Hvad er det, der foregår her? Siver de ældre elever over i privatskolerne, fordi de tvinges til at kede sig, mens de gumpetunge får lov at udfolde sig? Det tyder en gennemgang af klasekvotienterne i de ældste klasser på. Det vil naturligvis trække ned i forældrenes øjne, hvis skolerne ikke er attraktive nok, fordi undervisningen er gammeldags gruppeorienteret. Så udfordres den enkelte elev – deres barn – nemlig ikke tilstrækkeligt, hvorefter de veluddannede og højtlønnede forældre vipper deres poder over på andre skoler, der ser ud til (i følge statistikkerne) at gøre det meget bedre. Herefter sidder dumme-peter tilbage og trækker den enkelte folkeskoles gennemsnit ned. For at gøre ondt værre indebærer de faldende klassekvotienter herefter at den enkelte skole får sværere ved at tilbyde en bred vifte af valgfag i de ældre klasser. Elevgrundlaget bliver for småt. Noget tyder på at dette i næste fase også leder til lærerflugt til nabokommunerne. Her ser det ud til at lærerne får bedre mulighed for at få lov til at undervise i deres linjefag end på de ”affolkede” folkeskoler i Rudersdal. Det er naturligvis sjovere og mere udfordrende.

Men hvad er så den bagvedliggende forskel på nabokommunerne og os? Svaret er, at dér har de i årevis arbejdet på at få bedre udskolingsprogrammer for de ældste elever. Ved samarbejde med eksempelvis gymnasier lykkes det således i Gentofte og Lyngby-Tårbæk at tilbyde de ældste og klogeste elever spændende udfordringer og øjenåbnende undervisning i alt fra robotteknik til avanceret matematik. Enkelte svage tiltag af den art findes også i Rudersdal. Men helt generelt er der ikke taget andre initiativer end at der i 2016 nedsattes en kommission. Den barslede med en rapport, der i marts 2017 resulterede i et tilsagn om at sagen skulle tages op til fornyet drøftelse i foråret 2018 med henblik på at overveje hvad der så videre skulle ske, herunder samlingen af de ældste klassetrin på færre skoler.

Vi har heldigvis i dag fået en ny og stærkere kommunalbestyrelse. Fra min side skal der lyde en opfordring til så hurtigt som muligt at tage initiativer på netop dette felt, så de kan sættes i værk allerede fra sommeren 2018. Den seneste undersøgelse fra UM og CEPOS viser at der ikke er en dag at spilde.

Publiceret: 05. Februar 2018 08:00
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Rudersdal Avis