Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Svar til Åbent Brev om Bakkevej

Af Court Møller (R), formand for Miljø- og Teknikudvalget

Svar på Niels Husums læserbrev

Der er sagt og skrevet rigtig meget om trafiksikkerhedsprojektet på Bakkevej. Dit læserbrev får mig alligevel til at knytte et par bemærkninger.

Læs Niels Husums læserbrev her

I januar 2017 fik vi i det daværende Miljø- og Teknikudvalg forelagt en sag vedr. trafiksikkerhedsprojekter, der skulle gennemføres i 2017. Et af projekterne handlede om Bakkevej.

Gennem flere år har flere beboere på Bakkevej henvendt sig til os om, at der bliver kørt al for stærkt på Bakkevej. Det har skabt utryghed blandt de bløde trafikanter og beboerne, når de skulle køre ind og ud af deres carport med bilen. Bakkevej er for smal til at vi kan etablere cykelsti, hvorfor vi har ønsket en alternativ løsning til nedsættelse af hastigheden på Bakkevej.

I januar blev anlægsbevillingen godkendt i Miljø- og Teknikudvalget og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen i enighed af alle partier. I maj fik Miljø- og Teknikudvalget forelagt projektet med skitsetegninger. Også her blev projektet vedtaget i enighed.

Som jeg også tidligere har udtalt, var jeg naturligvis ikke tilfreds med, at vi fra kommunens side gik i gang med anlægsprojektet inden politiet havde godkendt det. Men som bekendt har politiet godkendt projektet efterfølgende med visse justeringer. Vi mangler dog fortsat nogle enkelte forbedringer: Opmærkning, udkørslen fra Thorsvej til Bakkevej og en hævet flade ved Lupinkrogen. Det vil blive gennemført, når der kommer lidt varme i luften.

Jeg er meget glad for, at det lykkedes at få politiets godkendelse af, at der nu er hastighedsbegrænsning på 40 km/t på Bakkevej. Jeg kører selv på Bakkevej jævnligt, og jeg oplever, at der er en naturlig hastighed på 40 km/t.

Jeg deltog ikke i mødet, som du omtaler. Men jeg må understrege, at projektet er politisk besluttet. En ændring og afsættelse af nye budgetmidler til et andet projekt vil også skulle besluttes politisk i kommunalbestyrelsen. Projektet på Bakkevej er afholdt med et budget på 400.000 kr. Hvis vi skal ændre projektet, vil der være tale om en ny anlægsbevilling, både til retablering og gennemførelse af et evt. nyt projekt.

Jeg ønsker derfor, at vi nu får projektet helt afsluttet og senere evalueret, hvor vi naturligvis gerne skulle se, at hastigheden er blevet lavere end tidligere.

Publiceret: 27. Marts 2018 08:37
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Rudersdal Avis