Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Svar vedrørende den nye affaldssortering

Af Maria Cathrine Nielsen, Natur-, Park- og Miljøchef, Rudersdal Kommune

Den nye affaldsordning, vi skal indføre i løbet af 2019, vil i enfamilieboliger (parcelhuse) bestå af to affaldsbeholdere, som hver er inddelt i to rum til at sortere blandet plast, papir, glas og metal.

I etageboliger skal man sortere de samme fire affaldstyper samt pap i fælles beholdere.

Der er på nuværende tidspunkt ingen planer om at ændre frekvensen for afhentning af dagrenovation.

Vedtagelsen af en ny affaldsordning med sortering skyldes blandt andet, at kommunen skal leve op til regeringens ressourcestrategi, hvor målsætningen er at genanvende 50 procent af husholdningsaffaldet.

Implementering af ny affaldsordning forventes at flytte ca. 1.862 tons affald fra forbrænding til genanvendelse i Rudersdal Kommune. Både undersøgelser og erfaringer fra andre kommuner viser, at jo tættere på hjemmet man kan aflevere sit affald, jo mere affald bliver der udsorteret og afleveret til genanvendelse. Genanvendelsesprocenten i Rudersdal er i dag 21%. Med de nye ordninger forventes mængden af affald. der udsorteres til genanvendelse at stige med 33%.

Vi anser det også for at være en væsentlig bedre service for borgerne, at man kan nøjes med at gå uden for døren for at aflevere sit affald frem for selv at skulle køre på genbrugspladsen eller til de opstillede glas- og papirkuber.

Der sker rigtig meget på plastområdet for tiden. For eksempel arbejder EU på en decideret plaststrategi, der forventes at have fokus på at styrke genanvendelsen af plast gennem forskellige målrettede initiativer.

Det må derfor forventes, at plastindustrien, i kraft af de stigende mængder husholdningsplast fra fx emballage, og de politiske ambitioner på områder, udvikler sig i en retning af mere effektiv plastgenanvendelse.

Når det handler om at genanvende plast, er store mængder vigtigt, derfor indfører kommunerne i Norfors-samarbejdet samme model som mange andre kommuner på Sjælland. Ved at begynde at indsamle husholdningsplast kan kommunerne være med til at skubbe på en udvikling.

Publiceret: 24. November 2017 13:59
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Rudersdal Avis

Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt