Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Værdiskabende dialog om kommunens idræts- og kulturpolitik

Af Lars Neumann, Henrikshave 52, Vedbæk, formand for bestyrelsen i BSV af 2016

Torsdag aften var Rudersdal Idrætsråd vært ved et debatmøde om idræt i Rudersdal, hvor der var en god dialog med mange gode spørgsmål til de deltagende politikere.

Mødet blev indledt med et indlæg af DIF's næstformand om Dansk Idrætsforbunds seneste undersøgelse af foreningernes rammevilkår, som helt i overensstemmelse med min opfattelse placerer Rudersdal på en meget utilfredsstillende (65.) plads blandt de danske kommuner.

Der var et klart billede af at repræsentanterne for foreningerne på den ene side efterspørger nye anlæg på grund af manglende kapacitet, bedre renovering og vedligeholdelse af de bestående anlæg - og politikerne der på den anden side forsvarer de trufne beslutninger, gennemførte investeringer osv. - og iøvrigt “undskylder” sig med at pengene ikke rækker.

Politik er jo i den sidste ende et spørgsmål om prioritering og via mit arbejde som frivillig leder i en fodboldklub må jeg indrømme, at der er langt fra de behov vi møder og de faciliteter vi har adgang til – også set i forhold til de anlæg vi møder i andre klubber/kommuner.

Det bekymrer mig også, at det tilsyneladende er foreningernes og Rudersdal Idrætsråds opfattelse, at beslutninger træffes uden en forudgående demokratisk proces med involvering af repræsentanter for foreningerne og kommunens borgere.

Det efterlader politikerne i en kedelig situation, hvor kun få støtter deres initiativer og mange borgere der kritiserer, fordi vi ikke har været involverede i processen.

Der er efter min opfattelse behov for at igangsætte en demokratisk proces med henblik på at formulere visioner, politikker og mål for idrættens udvikling i Rudersdal.

Som borger undrer jeg mig over, at der tales om nye halbyggerier og at der igangsættes tilfældige halprojekter, når DIF's seneste analyser viser, at man opnår større udbytte af investeringerne (pr. borger) ved at investere i aktiviteter frem for mursten og hvordan bør man prioritere investeringerne i elitesport i forhold til de langt flere borgere der dyrker motions- eller breddeidræt osv.

Det er spørgsmål man bør afklare inden der foretages nye investeringer – så vi undgår de uheldige fejlinvesteringer i f.eks. kunststofbaner, som ikke kan bruges til kampafvikling på grund af ukurrente mål m.m.

Vi deltager gerne i en fornyet værdiskabende dialog om kommunens Idræts- og kulturpolitik, hvor foreningerne og politikerne i fællesskab bidrager med viden, erfaring og ressourcer i en kvalificeret proces - med henblik på at Rudersdal Kommune skaber de bedst mulige anlæg og faciliteter til kommunens mange aktive borgere.

Lad os komme i gang med arbejdet umiddelbart efter valget.

Publiceret: 20. November 2017 09:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Rudersdal Avis

DEBAT: Så kom brevet fra kirkekontoret
DEBAT: Så kom brevet fra kirkekontoret
Valget netop nu