Randi Mondorf siger farvel til posten som formand for Børne- og Skoleudvalget. Efter nytår bliver hun i stedet formand for Erhvervsudvalget. Arkivfoto
Randi Mondorf siger farvel til posten som formand for Børne- og Skoleudvalget. Efter nytår bliver hun i stedet formand for Erhvervsudvalget. Arkivfoto
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

En formand takker af

Redaktionen har modtaget følgende fra Randi Mondorf, der stopper som formand for Børne- og Skoleudvalget og i stedet bliver formand for Erhvervsudvalget

Af Randi Mondorf (V)

Fire år er gået, og inden jeg overlader stafetten som formand for Børne- og Skoleudvalget til min kollega Daniel E. Hansen og ønsker jer alle et rigtig godt nytår, er det tid til at sætte spejlet op foran de fire år, der er fløjet af sted.

I dagligdagens små hverdagsskridt kan det af og til være vanskeligt at se, at tingene reelt flytter sig. Men det gør de. De sidste fire år har Børne- og Skoleområdet været præget af store forandringer og en tydelig udvikling, som har udfordret både børn, forældre og medarbejdere. Her tænker jeg især på de forandringer folkeskolereformen har medført. Men også budgetmæssigt svære år, som har været vanskelige at lande på en måde, vi alle kunne være trygge ved.

Samtidig har vi renoveret skoler og bygget nye daginstitutioner for tre-cifrede millionbeløb.

Men der ER sket store og positive forandringer, og mange dygtige medarbejdere har ydet en enorm indsats og udvist vilje til at få forandringer og nye krav til at finde deres rette spor.

Rundt omkring på alle vores skoler foregår der dagligt mange vigtige læringsudviklingsprojekter, som jeg er både stolt af og glad for. Lad mig blot nævne guided reading, læringsfællesskaber og innovative læringsmiljøer.

De sidste fire år har været kendetegnet af fire store udviklingsprojekter, som har præget vores skolevæsen:

Folkeskolereformen

Inklusion

Digitalisering

Synlig Læring

Er vores folkeskoler godt på vej? Et spørgsmål, som også blev stillet i valgkampen, - og ja det er de, men det kræver både samarbejde og vilje at få tingene til at lykkes fremover.

Vores skoler leverer stabilt gode resultater. Men jeg ser det spor, der forfølges i Synlig Læring med en individuel tilgang og udfordring af det enkelte barns muligheder, som en af de væsentligste forandringer, og et spor, det er meget vigtigt at holde fast i. Det taler lige ind i det, forældrene efterspørger i tilfredshedsundersøgelserne, nemlig mere fokus på udfordringer af det enkelte barn. Her har ikke mindst indførelsen af en metodik, der registrerer de læringsmæssige fremskridt hos det enkelte barn været en vigtig milepæl.

Også på børneområdet har der været fokus på det lærende element. Der er arbejdet med en større pædagogisk omlægning til at bruge pædagogiske læreplaner og sprogvurderinger i arbejdet med børnenes udvikling. Alt sammen med udgangspunkt i barnet.

Samtidig trives vores børn overordentlig godt, og det er jo det vigtigste. Det kan vi konstatere i trivselsundersøgelserne. Men selvfølgelig er der også her behov for at arbejde med eksempelvis angst og autisme, som stiger meget i disse år.

Det har været min ambition at skabe et mere involverende samarbejde med de forældrerepræsentanter, som arbejder med vores børns hverdag i institutions- og skolebestyrelser. Jeg synes, vi er lykkedes langt hen ad vejen, og jeg vil gerne sige tak for det gode samarbejde og for mod- og medspil. De kommende år vil helt sikkert byde på et intensivt samarbejde med bestyrelserne for at få en tæt kobling til familiernes hverdagsliv.

Og så sluttede vi perioden af med at bevilge kommunens hidtil største renovering af en skole, nemlig Skovlyskolen med i alt til dato 75 mio. kr. Og en beslutning om at bygge to nye daginstitutioner til vores mindste borgere.

Så herfra vil jeg ønske alle et rigtigt lykkebringende nytår. Jeg vil gerne takke kollegaer i Børne- og Skoleudvalget, forvaltningen og forældre i institutions- og skolebestyrelser for et konstruktivt samarbejde. Jeg fortsætter som menigt medlem af Børne- og Skoleudvalget og glæder mig til fortsat at deltage i og præge udviklingen af rammerne for vores børn.

Publiceret: 26. December 2017 10:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Rudersdal Avis