Mission accomplished

Mon ikke det er en tilfreds ledelse på Gl. Holtegaard som kan se tilbage på en række fine udstillinger og pavilloner, der alle har haft den bundne opgave at forholde sig til barokken. Nu er projektet afsluttet med indvielse af den tredje og sidste pavillo

Af
Carl Otto Dethlefsen

**** Anmeldelse Det har været spændende at følge de forskellige kuratorer og kunstneres livtag med ønskerne fra Gl. Holtegaards side om, at de har skullet forholde bygningen og dens barokstil. Gennemgående har det afstedkommet fine og overraskende løsningen og i enkelte tilfælde lidt fortænkt. Overordnet set har det samlede indtryk imidlertid fæstnet sig i erindringen, som en smuk bekendelse til baroktidens ønsker om sanselighed, forgængelighed og mystik. Som overskriften på denne rubrik tilsiger, så er missionen fuldført, og vi må se frem til at finde ud af, i hvilken retning Gl. Holtegaard så vil bevæge sig. Man planlægger en bogudgivelse, hvor erfaringerne nedfældes.

Sceneri

Opgaven med at lave pavilloner har været lagt ud som arkitektkonkurrence og med fastlagte ”titler” – Orangeri (2015), Menageri (2016) og Sceneri i 2017. De to første pavilloner har begge være høje opadstræbende konstruktioner udtænkt af mandlige arkitekter. Og læseren må nu undskylde mig de fortærskede klicheer, men det er markant, at den tredje pavillon, som er udtænkt af kvindelige arkitekter, har et ganske andet udtryk. Mens de to første lukker sig om sig selv og rejser sig som fallossymboler, så er den nye pavillon åben, inviterende, og cirkelformet. Ja, den fremstår sådan set ikke som en pavillon i gængs betydning, men består af en trappekonstruktion, som inviterer til at lade sig bestige. Den cirkulære form refererer også til det cirkulære bassin i barokhavens midterakse, samt et mindre skulpturarrangement i den kvadrat, som ligger umiddelbart op ad der, hvor Sceneri er opført. På en måde kan man også trække referencer tilbage til udstillingen ”Secret Garden III” (2014), hvor Nanna Debois Buhl havde fyldt haven med små konversationscitater. Personerne i hendes forestillingsverden ville umiddelbart kunne tage opstilling og posere på trappen i bedste barokstil. Om vi selv vil klæde Sceneri lige så godt i vores sneakers og denim, ja, det må komme an på en prøve. Invitationen er nu udsendt.

Publiceret 16 June 2017 20:00

SENESTE TV