Søllerødbogen ’17 med kirke og kro

Sommer en er kommet og det betyder, at Søllerød- bogen er udkommet. Årbogen præsenterer sig som vanligt i smuk layout, veltilrettelagt og med et stort udvalg af varierede illustrationer

Det er faktisk utroligt, at man år efter år kan præsentere nye fotos, tegninger og malerier fra vor egn, og det er et vidnesbyrd om, hvor vigtigt et bevaringsarbejde, der over årene er foregået på det lokalhistoriske Arkiv og Museet.
Bogens omslag er som vanligt prydet med et maleri. Denne gang Søllerød Kirke og kirkegård malet af Carlo Hornung-Jensen. Maleriet relaterer sig til to af årbogens fem hovedartikler, henholdsvis artiklen om Søllerøds skrivende præster og den store afhandling om Søllerød Kro, hvor maleren Hornung-Jensen var en flittig gæst og indimellem betalte sine regninger med et maleri.
Årbogens første artikel “Præsteskriverier” er skrevet af Torsten Søgaard fra Trørød. Søgaard er en flittig forfatter, der har skrevet adskillige artikler i Søllerødbogen. Denne gang har han kastet sig over fem litterære præster fra Søllerød, der mellem 1587 og 1799 fik publiceret deres skrifter. På den måde kan Søgaard med lokale eksempler give et billede af kirkens og kristendommens udvikling fra reformationstiden til opbruddet lige før Grundtvig.
Hans-Ole Ketting, fra Gl. Holte, der i mange år har dyrket arkæologien skriver i artiklen “Danmarks Darwin” om naturforskeren Japetus Steenstrup og dennes epokegørende undersøgelser af moselagene i Gl. Holte i 1830'rene. Steenstrups analyser kom til at danne fundamentet for den moderne arkæologi og opdelingen af oldtiden i forskellige perioder.
Organist ved Søllerød Kirke, Nærumborgeren Klaus Lyngbye, er forfatter til artiklen om de komponister, der har virket i kommunen. Artiklen, der er baseret på et foredrag holdt i Historisk-topografisk Selskab, handler både om fortidens store komponister som I.P.E. Hartmann og Grieg og nulevende som Niels la Cour og Poul Ruders.
Hans Krøyer, der er født og opvokset på Mothsgården, har skrevet årbogens længste artikel. “Min morfar var opvarter på Søllerød Kro” kalder han den. Men artiklen handler om mere en kroholder Ewald Saurbergs tid på Søllerød Kro fra 1917 til 1945. Artiklen giver et tidsbillede af tre generationers liv omkring Søllerød Gadekær gennem det meste af 1900-tallet.
Endelig fortæller Christian Reinhold fra Vedbæk en spændende historie om de dramatiske dage ved 1. Verdenskrigs udbrud i august 1914, hvor store dele af den danske sikringsstyrke, nemlig livgarden blev placeret på vor egn. De fleste tropper blev indkvarteret privat, og det medførte naturligvis en del problemer, som dog blev løst til de fleste tilfredsstillelse.
Man bemærker, at samtlige årbogens forfattere bor i vor rummelige kommune.
Til årets Søllerødbog hører også en nekrolog over arkivar Morten Trommer, der døde kun 62 år gammel i 2016. Og endelig afsluttes årbogen som sædvanligt med årsberetninger fra Rudersdal Museer og Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen.
God fornøjelse, der er til et par timers underholdning – og viden om Søllerødegnens rolle i såvel lokal- som verdenshistorien – i Søllerødbogen 2017.
Årbogen udgives af Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen og er gratis for medlemmer af Selskabet. Medlemskab kan tegnes på Museets sekretariat på Biblioteksalleen i Nærum for 250 kr. for et helt år incl. Søllerødbogen eller på www.histtop.dk - samt hos redaktøren for Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen.
Årbogen koster i løsslag 300 kr. /tsj

Publiceret 24 June 2017 15:00

SENESTE TV