På cykel gennem fredede landskaber

I år fejrer Danmarks Naturfredningsforening 100-året for Danmarks første naturfredningslov, og det markerer DN Rudersdal med en fælles cykeltur søndag 1. oktober gennem de sammenhængende fredede landskaber, der omgiver kommunens byområder.
På cykelturen køres ad 'grønne' stier gennem de fredede landskaber langs Furesøen, gennem Mølleådalen, Søllerød Naturpark og langs Sjælsø, hvor man kan opleve visionen med 'Den grønne betænkning' fra 1936 om at skabe adgang til naturoplevelser.
Turen starter kl. 10 ved Turistvej i Bistrup og slutter kl. 15.40 ved stenlykken i Birkerød. Turens samlede længde er på 25 km, og der er indlagt 12 stop undervejs, hvor der ved hvert stop fortælles om de enkelte områders særlige naturoplevelser.
Ved turens afslutning vil DN Rudersdal fremlægge et projektforslag, der kan slutte ringen af grønne stier rundt om kommunen - en grøn sti vest om Birkerød og Bistrup,
Turen er åben for alle. Læs mere om turen på DN's hjemmeside. jesl

Publiceret 30 September 2017 19:00

Rudersdal Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Rudersdal Avis
SENESTE TV